Uniwersytet Warszawski - strona 25

Instrumenty polityki pieniężnej - Stopy procentowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jan Łopato
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Instrumenty polityki pieniężnej: a) oddziaływanie na płynność bankową: stopy procentowe - określanie stopy procentowej stosowanej przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym; operacje otwartego rynku - działania polegające na kupowaniu i sprzedawaniu przez bank centralny papie...

KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jan Łopato
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1456

KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ Rezerwy obowiązkowe - część rezerw pieniężnych, co do utrzymywania których banki są zobligowane prawem. Obejmują część rezerw zdeponowaną w banku centralnym oraz rezerwy w skarbcach własnych. Jako instrument wpływania na płynność bankową, kontrola pozio...

SYSTEMY GOSPODARCZE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jan Łopato
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1008

SYSTEMY GOSPODARCZE Forma i typ państwa tym własności (kto jest właścicielem produkcji) - publiczne - prywatne sposób podejmowania decyzji - scentralizowany - zdecentralizowany (wolny rynek) - tradycja *Jak porównywać ze sobą systemy gospodarcze? - tempo wzrostu PKB, DN - Human Developmen...

WOLNY RYNEK

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jan Łopato
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

WOLNY RYNEK Swobodna wymiana na rynku Wolne ceny: *Funkcja cen: - informacyjna - bodźce zachęcające do działania - podział dochodów w społeczeństwie Ceny mają charakter samoregulujący się i dążą do uzyskania stałego poziomu. Cena naturalna - ustalana na poziomie kosztu krańcowego Efektywnoś...

Wolter i "Encyklopedyści"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Wolter i „Encyklopedyści” - Franciszek Maria Arouet (Wolter). Za panowania Ludwika XIV nastąpiła faza sceptycyzmu - atakowano podstawowe zasady ustroju Francji. Krytyka pochodziła od tzw. filozofów reprezentujących pragnienia i aspiracje bogatego mieszczaństwa. W imię praw człowieka z powołaniem się...

Cesarstwo a papiestwo od X w. do XII w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1540

Cesarstwo a papiestwo od X w. do XIII w. Walka o „dominium Mundi” - odnowienie Cesarstwa przez Ottona I stworzyło drugą siłę obok Bizancjum; treść nowego cesarstwa była podobna do cesarstwa Karola: cesarz był władcą wielu ludów i książąt, bicz boży przeciw poganom, zderzał się też z uniwersalizmem p...

Filozofia polityczna Jana z Salisbury (XII w.)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Filozofia polityczna Jana z Salisbury - wiek XII, to wiek poszukiwań, ciekawości; konserwatyści są przeciwni temu, co nowe. Wcześniej - tradycjonalizm prawny (starsze jest lepsze). Intelektualiści dążyli do prawa, do „nowości”, do rozs...

Ideologia utopijna XVIII wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232

Ideologia utopijna XVIII wieku (d'Alais, Swift, Meslier, Morelly) - Jean Meslier - jest jednym z najwcześniejszych i najoryginalniejszych przedstawicieli francuskiego komunizmu utopijnego oraz francuskiego materializmu XVIII wieku. Urodził się on w 1664 roku w Szampanii we wsi Mazerny - był proboszc...

Ideologia wypraw krzyżowych; paplizm i jego rozwój do XIV w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Ideologia wypraw krzyżowych. Papalizm i jego rozwój do XIV wieku - doktryna głosząca uniwersalną, duchowną i świecką suwerenność papieża. Pogląd ten pojawił się już w XI wieku. To przyspieszyło proces umacniania się kościoła - wzrost absolutyzmu papieża w samym kościele. Duży wpływ miał spór pomiędz...

Koncepcja władzy i myśl polityczna Bizancjum (IV-XIII w.)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

. Koncepcja władzy i myśl polityczna Bizancjum (IV-XIII w. - do 1204) - Cesarstwo Bizantyjskie - podstawą cesarstwa był rzymski model prawno-ustrojowy. Tradycja rzymska towarzyszyła cesarzowi od początku. Kultura grecka łączyła się z kulturą wschodu i chrześcijaństwem. Byt polityczny kształtuje się ...