Ideologia utopijna XVIII wieku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ideologia utopijna XVIII wieku - strona 1 Ideologia utopijna XVIII wieku - strona 2 Ideologia utopijna XVIII wieku - strona 3

Fragment notatki:

Ideologia utopijna XVIII wieku (d'Alais, Swift, Meslier, Morelly) - Jean Meslier - jest jednym z najwcześniejszych i najoryginalniejszych przedstawicieli francuskiego komunizmu utopijnego oraz francuskiego materializmu XVIII wieku. Urodził się on w 1664 roku w Szampanii we wsi Mazerny - był proboszczem. Najsłynniejsze jego dzieło „Testament”, gdzie zawarte były idee społeczno-polityczne. Są tam opisane wszelkie wady, jakie nękały 18-wieczną Francję. Na pierwsze miejsce wśród tych wad Meslier wysuwa „nieproporcjonalny” podział dóbr między stanami”. Jego poglądy: wszyscy ludzie są równi i wszyscy mają takie samo prawo do życia, do korzystania z wolności i z części dóbr ziemskich; chłopi są prawdziwymi niewolnikami szlachty; szlachtę porównuje do diabłów; kosztem ludu żyje mnóstwo niepotrzebnych ludzi (darmozjadów); darmozjadami nazywa duchowieństwo, które jest najlepiej zabezpieczone pod względem materialnym; krytykuje absolutyzm - wszyscy królowie i książęta są tyranami; absolutyzm niszczy dobrobyt narodu nie tylko podatkami, ale i wojnami; oskarża Ludwika XIV o to, że jeszcze żaden król nie wyrządził narodowi tyle krzywd; obowiązkiem władców jest zapewnienie narodom pokoju i bezpieczeństwa; ustrój feudalny i absolutny nie może być naprawiony, powinien zostać całkowicie zlikwidowany; najbardziej rozpowszechnioną wadą życia społecznego są wszystkie dobra i bogactwa ziemskie znajdujące się w rękach prywatnych; własność prywatna to drzwi do złych skłonności; własność prywatna wywołuje nierówność i jest przyczyną niezliczonych nieszczęść i cierpień; idealne społeczeństwo to związek gmin i parafii; małżeństwa w sensie prawnym w „normalnym” społeczeństwie być nie powinno; budując „normalne” społeczeństwo, za podstawę bierze stosunki miejskie; prawdziwą przyczyną wszystkich nieszczęść i wad społeczeństwa jest ścisłe przymierze dwóch rodzajów kłamców: duchowieństwa i władców świeckich; religia popiera najgorszy ze wszystkich rządów, rząd natomiast popiera religię, której bezsens przekracza wszelkie granice. Jego antyreligijność można podzielić na 3 grupy: a) ukazujące niesprawiedliwość ustroju społecznego; b) przeciwko poszczególnym zasadom doktryny chrześcijańskiej: troistość Boga, dogmat grzechu pierworodnego, odkupienie grzechów; c) ogólne zasady religii, nauki o Bogu i nieśmiertelności duszy. Morelly - był to jeden z najczystszych wyrazicieli socjalizmu realistycznego. Jego teoria społeczna oparta jest na prawie naturalnym. „W dziedzinie moralności tylko natura jest stała i niezmienna” - podstawowa zasada społecznej teorii. Idea natury jest tym, co go najbardziej interesuje. Według niego człowiek żyjący w warunkach naturalnych, jest człowiekiem pierwotnym. Zgodnie z francuską filozofią materialistyczną XVIII wieku wprowadza cechy społeczne, a więc i moralność człowieka z instynktu samozachowawczego. Okres, w którym był istotą pierwotną Morelly nazywa złotym wiekiem, wiekiem pierwotnej niewinności. Pierwotną niewinnością nazywa życie w komunizmie, który uważa za najlepszy ustrój dla ludu. Uważa, że każdy naród swój początek zawdzięcza kilku połączonym rodzinom. Władza w tych rodzinach należy do ojców i tylko oni mają prawa polityczne. Jego zdaniem, jedynymi prawami w tym patriarchacie są prawa przywiązania i miłości rodzinnej. Komunistyczne społeczeństwo Morelly'a powinno stanowić jedną całość gospodarczą, która kierowana będzie przez jeden plan gospodarczy, który będzie uwzględniał potrzeby wszystkich członków społeczeństwa. Jego komunizm ma charakter centralistyczny. Morelly przeprowadza wyraźne granice między rolnictwem a przemysłem. Uważa, że każda produkcja społeczna powinna być dostosowana do potrzeb społeczeństwa, a wszystkie wyroby produkcji są dzielone między obywateli. Od pewnego wieku małżeństwo powinno być obowiązkowe. Uważa, że dzieci powinny być przy rodzinie do piątego roku życia. Później mają być oddane do domów dziecka, gdzie państwo zajmie się ich wychowaniem i kształceniem. Władzę w państwie powinni sprawować po kolei ojcowie rodzin, corocznie się zmieniający. Morelly swoim modelu ustroju proponuje zasadę kolejności i wyłącza całkowicie zasadę jakiegokolwiek wyboru. Jego filozofia społeczna daje najlepszy wzór socjalizmu racjonalistycznego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz