Myśl polityczna oświecenia francuskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczna oświecenia francuskiego - strona 1 Myśl polityczna oświecenia francuskiego - strona 2 Myśl polityczna oświecenia francuskiego - strona 3

Fragment notatki:

MYŚL POLITYCZNA OŚWIECENIA FRANCUSKIEGO Nowe zjawiska w sferze życia umysłowego Fizjokratyzm gwarancję rozwoju ekonomicznego i politycznego widział w wygospodarowaniu, głównie przez rolnictwo, nadwyżek, które można by wydatkować na rozwój innych dziedzin życia
„ziemia jest jedynym źródłem bogactw
Wolność oraz obowiązek pracy
Rola władzy państwowej sprowadza się do ochrony naturalnego, fizjokratycznego porządku
Dziedziczny, absolutny król najpoważniejszym gwarantem porządku społecznego
Voltaire (Wolter)
Oświecony monarcha przekształci ustrój w duchu liberalistycznym, upodabniając go do angielskiej monarchii umiarkowanej; katolicyzm - obraza rozumu
Prawo natury to prawa rozumu - wolność i równość, ale nie majątkowa; wyzwolenie spod pańszczyzny; wolność myśli, druku, sumienia
Przepisy procedury karnej powinny zabezpieczać podejrzanych i oskarżonych przed samowolą władz
Stanowisko tej części burżuazji francuskiej, która nie aspirowała jeszcze do objęcia władzy, domagała się natomiast reform i gwarancji, które mogłyby być zrealizowane przez monarchię absolutną; ideałem monarchia konstytucyjna Ideologia liberalizmu arystokratycznego - Szkoła ducha praw - Karol Monteskiusz (1689-1755) Źródłem siły i znaczenia państwa są cnoty polityczne obywateli
Zapoczątkował rozwój tzw. socjologii polityki
Duch praw to empirycznie stwierdzalny zespół przesłanek, które muszą być uwzględniane przy wszelkich rozważaniach i praktycznych reformach ustrojowych
Dobre prawa to nie te, które pozostają w zgodzie z jakimś abstrakcyjnym schematem, ale z całokształtem warunków politycznych danego kraju, a więc z jego położeniem, ustrojem, wierzeniami, warunkami ekonomicznymi itd.
Zasadniczym zadaniem państwa jest zapewnienie politycznej wolności obywateli, która jest możliwością czynienia tego wszystkiego, na co pozwalają ustawy
Trzy zasadnicze modele - republikański, monarchiczny, despotyczny; nie wskazał najlepszego ale zło rodzi się wówczas, gdy ustrój umiarkowany przekształca się w despotyczny
Trójpodział władz - ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza ma służyć zagwarantowaniu wolności
Istotny dwuizbowy parlament
Odrzucenie zasady równości wobec prawa; wolność źródłem postępu i rozwoju Jan Jakub Rousseau (1712-1778) W rozważaniach odwołuje się do czynników irracjonalnych: uczucia, wiary, intuicji, apelu do serca
Demokracja polityczna - suwerenna władza ludu, polegająca na prawie każdego członka społeczeństwa do współuczestniczenia w działaniach decydujących o jego losie
Wrodzona dobroć człowieka; współczesne społeczeństwo gwałci naturalne przymioty


(…)

… w działaniach decydujących o jego losie
Wrodzona dobroć człowieka; współczesne społeczeństwo gwałci naturalne przymioty
Stan natury przedrefleksyjny i przedmoralny; życie w społeczeństwie uniemożliwia rozwój przyrodzonych instynktów i deformuje w kierunku egoizmu, próżności, zachłanności; siły przyrody zmusiły do tworzenia skupisk
Własność prywatna spowodowała wiele nieszczęść, ale jest przejawem nieustannego…
…, aby następnie otrzymać je w postaci praw cywilnych
Ideałem niewielka republika, w której wszyscy mogliby ustanawiać i stosować prawa - demokracja bezpośrednia
Przeciwnik rządów reprezentacyjnych - prowadzą do oddzielenia funkcji władczych od ludu, łączą się z korupcją i zawsze gwarantują przewagę arystokracji i bogaczom
Przeciwnik podziału władz - suwerenność niepodzielna
Ale demokracja bezpośrednia zbyt…
… wszelkich ludzi jest równość - była czymś oczywistym w stanie natury, podnosi moralnie ludzi, przepełnia wszystkich poczuciem braterstwa; szczęścia nie zapewnia obfitość dóbr, ale życie w cnocie
Ustawodawca ma przywrócić równość majątkową
Państwo powstało w wyniku umowy; prawo do przeciwstawienia się despotyzmowi
Wojna domowa bywa czasem czymś bardzo dobrym; rewolucja jest słuszna gdy wypływa z dążenia…
… doskonała dla ludzi - najlepszy rząd arystokratyczny, który kształtowany jest w drodze wyboru spośród najmądrzejszych obywateli, nie akceptuje dziedzicznej arystokracji
Społeczeństwo wolne od jaskrawych różnic ekonomicznych - państwo ma możliwość ingerowania w stosunki własnościowe
Socjalizm utopijny: Meslier, Morelly, Mably
Wizje społeczeństwa egalitarnego, opartego na mechanicznej równości
Jean Meslier…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz