Materializm i komunistyczna utopia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materializm i komunistyczna utopia - wykład - strona 1 Materializm i komunistyczna utopia - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Materializm i komunistyczna utopia: materializm:
Warto pamiętać, że francuski materializm i komunistyczna utopia były ważnymi składnikami ideologii oświecenia. Myśliciele tego nurtu kwestionowali idealistyczną wizję świata - u źródła ich przekonań leżał laicyzm i materializm.
poglądy materialistów:
byli przeciwnikami religii („religia to opium dla ludu”)
twierdzili, że świat jest materialny, poznawalny
popierali rolę racjonalnego myślenia
ich poglądy były w istocie mechanistyczne (w tym sensie stosowali oni wyłącznie miernik mechaniki do procesów natury chemicznej i organicznej) i metafizyczne (w tym sensie ich filozofia była antydialektyczna) - widać zatem w ich poglądach pewną niekonsekwencję
człowiek to istota abstrakcyjna, a światem „rządzą poglądy” (świat jest pojmowany wg wyobrażeń człowieka o otaczającej go rzeczywistości)
krytykowali ostro stosunki społeczno-ustrojowe w osiemnastowiecznej Francji materialiści uważali, że despotyzm monarszy jest przyczyną wszelkich nieszczęść społeczeństwa
państwo, wg nich, powstało w wyniku umowy zjednoczonych ludzi, którzy narzucili na siebie wiele obowiązków wobec społeczeństwa
byli przeświadczeni, że światem rządzą wielkie jednostki, a dla naprawy zła nie trzeba rewolucji, lecz wybitnych „oświeconych” przywódców
utopia społeczna:
Była to filozofia reprezentowana przez Helwecjusza, Holbacha, Mettriego. Wyrażała ona dezaprobatę dla rzeczywistości społecznej XVIII wieku (przeciwstawiano się absolutyzmowi i podziałom stanowym).
utopia społeczna przeciwstawiała się:
własności prywatnej („źródło wszelkiego zła”)
religii jako narzędziu ucisku
przywilejom, przesądom, ciemnocie i nietolerancji
Jean Meslier: (1664-1729), wiejski proboszcz z Etrepigny we Francji, był najwybitniejszą postacią komunizujących utopistów, autor „Testamentu”.
poglądy Mesliera:
był filozofem - materialistą (uznawał obiektywne istnienie materii)
rozwinął nurt przyrodniczego naturalizmu (w przyrodzie działają związki przyczynowe)
poznanie natury może człowieka zaprowadzić również do poznania naturalnych zasad życia społecznego
człowiek winien postępować racjonalnie, krytykował religię, ona jego zdaniem utrzymuje nierówności społeczne
krytyce poddawał reżim absolutny (odrzucał też monarchie „oświecone”)
wierzył, że niemożliwa jest współpraca arystokracji z „nowym”, komunistycznym ustrojem
władza powinna należeć do ludu i ludowej rewolucji
wzorcem społeczeństwa, dla Mesliera była komunistyczna gmina, żyjąca w skrajnym elitaryzmie pod rządami najmądrzejszych (wspólna własność)


(…)

… była komunistyczna gmina, żyjąca w skrajnym elitaryzmie pod rządami najmądrzejszych (wspólna własność)
jedynie rewolucja „poprawi” świat
Morelly: drugi wybitny komunista XVIII w., autor „Kodeksu natury”.
poglądy Morelly'a:
wskazywał na oczywistość i prostotę zasad prawa natury
dążenie do szczęścia to główny motyw ludzkiego postępowania
przeciwstawiał się pesymistycznej koncepcji wrodzonych wad człowieka (należy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz