Uniwersytet Warszawski - strona 246

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1330

Instrumenty zarządzania klęskami żywiołowymi - zostały opanowane metody wywoływani opadów deszczu i śniegu, spowodowania mgły,zatrzymania leśnych pożarów - siły niszczące klęsk żywiołowych są ogromne lecz nie nieograniczone - prognozując i wykonując działania profilaktyczne mające zmniejszyć lu...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1253

19.11.2009 CHMURY I EFEKTY ŚRODOWISKOWE -Pomimo, że bezpośrednie czynniki zmian klimatu są powszechnie dyskutowane (takie jak gazy cieplarniane, czy sadze), to efekty pośrednie związane z tymi czynnikami mają często znacznie większe znaczenie klimatyczne. -Dla przykładu, dwutlenek węgla pochła...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 952

SPOŁECZEŃSTWA DEMOGRAICZNE Zróżnicowane tempo przyrostu naturalnego i długości trwania życia w poszczególnych krajach decyduja o strukturze wiekowej społeczeństw. Wyróżniamy społeczeństwa demograficzne: Młode- o progresywnej strukturze wieku w którym odstekek ludzi do 19 roku zycia jest wyższy ...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1064

10.12.2009 Ograniczone zasoby wody odnawialnej: W strefie pustyń zwrotnikowych zasoby odnawialnej wody są najmniejsze; Ich niedobór może być równoważony wydobyciem wód głębinowych, importem (statkami, rurociągami) bądź odsalaniem wody morskiej; Na świecie pracuje obecnie ok. 1000 dużych odsalar...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1379

14.01 Organizacje ekologiczne o zasięgu międzynarodowym i krajowym. System bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce i na świecie. Prawo ekologiczne. ORGANIZACJE EKOLOGICZNE O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM Greanpeace WWF (World Wildlife Fund) Światowa Organizacja Ochrony Zwierząt WSPA z sied...

Prawo konstytucyjne - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001

służb specjalnych jest premier, który powołuje sekretarza stanu (wicepremiera)- koordynuje służby specjalne w imieniu Prezesa Rady Ministrów. Sekretarz Stanu jest odpowiedzialny przed premier, który może go odwołać. Ustawa z 9.06.2006 o...

Prawo konstytucyjne - wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Podsłuch jest legalny tylko wtedy, gdy dotyczy kwestii bezpieczeństwa państwa, w procesach cywilnych jest niedopuszczalny. Decyzje o zakładaniu podsłuchów- czyj wniosek? Kontrola? W jakim procesie? Temat zajęć: Zasady ustrojowe i ich role w kwestii bezpieczeństwa: ZASADA DOBRA WSPÓLNEGO- art. 1 i ...

Prawo konstytucyjne - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896

1 i 2. Segment państwa prawnego- podstawowy element DPP. Składniki państwa prawnego: Zasada konstytucjonalizmu- porządek ustrojowy w państwie, fundamentalizm zawarty w konstytucji będącej gwarantem praw i obowiązków obywateli; prymat konstytucji w systemie źródeł prawa, gwarancja działania i efekty...

Prawo konstytucyjne - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Określenie jak człowiek i obywatel może przeciwstawić się ingerencji państwa- tak należy tworzyć prawo, aby nie tworzyć norm blankietowych (można je dostosować do każdej sytuacji, są niejasne, nieokreślone); norm powielaczowych (czyli akty wydawane przeważnie przez naczelne organy administracji pań...

Prawo konstytucyjne - wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Zasada wolnej opozycji Opozycja w autorytaryzmie: destruktywna i konstruktywna. Koło „Znak” w PRL-u - opozycja. Gwarancja bezpieczeństwa i stabilności wynika z legalności działania opozycji Współpraca opozycji z władzą wyraża się w architektonicznym układzie Izby Gmin Ad.2 Zasada wolnej gry wyb...