Prawo konstytucyjne - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 5 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 5 - strona 2

Fragment notatki:

Zasada wolnej opozycji
Opozycja w autorytaryzmie: destruktywna i konstruktywna. Koło „Znak” w PRL-u - opozycja.
Gwarancja bezpieczeństwa i stabilności wynika z legalności działania opozycji
Współpraca opozycji z władzą wyraża się w architektonicznym układzie Izby Gmin
Ad.2 Zasada wolnej gry wyborczej wszystkich podmiotów politycznych o władzę - sposób na rozładowanie szkodliwych emocji partii ekstremistycznych i populistycznych Konstytucja:
Art. 11 - wielopartyjność Art. 13 - inne formy niż demokratyczne działania powodują postawienie przed TK
- dotychczasowo 1 rozprawa - Chrześcijańska Demokracja Rzeczpospolitej - Lech Wałęsa - zarzut o wodzowskich strukturach.
1)Orzecznictwo TK w związku z partiami
2000r. - wyrok w sprawie Chrześcijańskiej Demokracji RP, partie są niezbędnym elemente demokratycznego państwa koordynowanie działalności państwa(…)
Konieczna jest jawność struktur i członkostwa oraz jawności finansowania partii, transparentność działania partii
Finansowanie; zagrożenie wpływania grup przestępnych . Zasada (z 2001 r.) zakazu prowadzenia działalności gospodarczej partii - można mieć drobną działalność usługową np. punkt ksero. Kontrola nad finansami poprzez subwencjonowanie - 6% dla koalizji , 3% dla pojedynczej partii
Dziś finansowanie odbywa się z pieniędzy budżetu państwa według wyniku wyborczego Nad finansami partii politycznych kontrolę sprawuje 9 niezależnych sędziów Panstwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli partia zapomni złożyć sprawozdanie bądź jest niezgodne może partia stracić subwencję
Decyzję PKW można zaskarżyć do Sądu Najwyższego, który może zmienić orzeczenie PKW( 2007r. PIS odrzucenie, SLD podtrzymanie)
Wszystkie partie zaewidencjonowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie muszą złożyć sprawozdanie do PKW o finansowaniu 2)Wolność tworzenia i działania związków zawodowych stowarzyszeń, fundacji i innych dobrowolnych zrzeszeń
Art. 12 K - rozwój społeczeństwa obywatelskiego, reprezentowanie interesów i potrzeb różnego rodzaju gryp społecznych, forma rozwiązywania konfliktów
Forma dialogu państwa z III sektorem - sami decydujemy kto dostaje pieniądze z 1% podatku
Państwo subsydiarne - państwo nie dominuję w życiu społecznym nie monopolizuję go, ale gdy jakiś cel, zadania tych jednostek, organizacji, instytucji j jest zagrożony to…
Zasada godności ludzkiej - nie ubezwłasnowolnienia się jednostki ludzkiej i działalności organizacji pożytku publicznego

(…)


Zajęcia 5
Prawo - konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa
Zasada pluralizmu politycznego
Zasada legalnej opozycji
Zasada wolnej gry wyborczej różnych podmiotów politycznych o władzę
Ad1. Zasada wolnej opozycji
Opozycja w autorytaryzmie: destruktywna i konstruktywna. Koło „Znak” w PRL-u - opozycja.
Gwarancja bezpieczeństwa i stabilności wynika z legalności działania opozycji
Współpraca opozycji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz