Prawo konstytucyjne - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 1 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:

służb specjalnych jest premier, który powołuje sekretarza stanu (wicepremiera)- koordynuje służby specjalne w imieniu Prezesa Rady Ministrów.
Sekretarz Stanu jest odpowiedzialny przed premier, który może go odwołać.
Ustawa z 9.06.2006 o CBA (art.5 ust.2- ” Szef CBA jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Prezesa Rady Ministrów, działającym przy pomocy CBA, które jest urzędem administracji rządowej.”; art.6- ” 1. Szefa CBA powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz sejmowej komisji właściwej do spraw służb specjalnych.
2. Ponowne powołanie na Szefa CBA może nastąpić tylko raz. Szef CBA pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.
3. Kadencja Szefa CBA wygasa w przypadku jego śmierci lub odwołania.
4. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa CBA, powołuje i odwołuje zastępców Szefa CBA.”
Niezwłocznie- gdy nie ma już żadnych przeciwności. Szef CBA musi wydawać opinie na temat działalności premierowi, one nie są wiążące, mają tylko dawać wskazówki i zmusić do pewnej refleksji, muszą być pisemne! Przesłanki odwołania szefa CBA: art. 6 i 7- warunki sprawowania urzędu szefa CBA, prezes RM może odwołać szefa CBA, musi tylko jasno wskazać przesłanki. Odwołanie szefa CBA bez opinii to złamanie ustawy (jednak nie ma dziś realnej siły postawienia premiera po Trybunał Stanu). Rozdział funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego ( od noweli grudniowej 1989 i ustawy z 1990)- prezydent, Sejm i Minister Sprawiedliwości ma pewne funkcje kontrolujące Prokuratora Generalnego. Temat zajęć: Cele państwa stawiane w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego (państwa)- konstytucja i ustawodawstwo: Zapewnienie niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności państwa, Niepodległość- wyodrębnienie państwowe, brak podległości terytorialnej innym podmiotom państwowym (posiadanie stosunków dyplomatycznych),
Suwerenność- samostanowienie o swoich sprawach, bez ingerencji obcych,
V 1989- nawiązanie formalnych stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Zagwarantowanie ochrony demokratycznego porządku konstytucyjnego, ochrona katalogu praw i wolności- ochrona politycznego bytu. Tworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju kraju. Realizacja zobowiązań sojuszniczych wynikających z traktatów i umów międzynarodowych. Obrona i promowanie interesów Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej- budowanie dobrego klimatu (MKiDN, MSZ).

(…)

… publicznych i określa status człowieka i obywatela (szczególnie w stanach nadzwyczajnych!). Jest to gwarancja formalno- instytucjonalna państwa.
Konstytucja posiada należyty legitymizm jako rezultat narodowego kompromisu, konstytucja jest bezwarunkowa. Nie ma tendencji do podważania porządku konstytucjonalnego. Społeczeństwo jest zintegrowane wokół konstytucji. Kultura polityczna i prawna, tradycja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz