Prawo konstytucyjne - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 2 - strona 1

Fragment notatki:

Podsłuch jest legalny tylko wtedy, gdy dotyczy kwestii bezpieczeństwa państwa, w procesach cywilnych jest niedopuszczalny. Decyzje o zakładaniu podsłuchów- czyj wniosek? Kontrola? W jakim procesie?
Temat zajęć: Zasady ustrojowe i ich role w kwestii bezpieczeństwa: ZASADA DOBRA WSPÓLNEGO- art. 1 i część definicji państwa polskiego (wraz z art. 2). Św. Tomasz z Akwinu- istnienie państwa realizuje zasadę dobra wspólnego (nadzór papieski nad władzą świecką). Nurt ten dominuje w myśli chrześcijańskiej i korporatystycznej. Myśl chrześcijańska- II Sobór Watykański (Jan XIII)- unowocześnione pojęcie dobra wspólnego („zbawienie i nadzieja”). Dobro wspólne- suma warunków życia społecznego- konstytucja. Dobro wspólne: Poszanowanie godności ludzkiej, Dobrobyt (rozwój dóbr duchowych), Pokój- trwałość i bezpieczeństwo sprawiedliwego porządku/ zespolone jednostki pracują dla dobra państwa, Solidaryzm, wzajemne wspomaganie się. Nurt korporatystyczny- akcent obowiązków obywatela wobec państwa (głównie jednostek wobec państwa, nie państwa wobec jednostek.
Państwo w imię dobra wspólnego może ograniczać podstawowe prawa i wolności obywatela (odbicie w konstytucji Kwietniowej z 1935). Wizja faszystowska- zainspirowanie się potęgą państwa. Państwo powinien zabezpieczać byt społeczeństwa. Jest to jego obowiązek t.j. ochrona zdrowia, prawo do nauki (obowiązek do 18 r.ż.), prawo do zabezpieczenia społecznego (art.84). Obowiązki wobec RP- wierność ojczyźnie i troska o dobro wspólne, przestrzeganie prawa (każdy kto znajduje się na terenie RP), płacenie danin publicznych (podatki), obowiązek obrony Ojczyzny (orzeczenie TK z 2001 i 2003).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz