Uniwersytet Warszawski - strona 245

Zasady demokracjii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Państwo demokratyczne - państwo konstytucyjne , państwo prawa, które realizuje zasady: suwerenności narodu , pluralizmu , oraz trójpodziału władz . Zasady państwa demokratycznego (podstawowe zasady demokracji): 1. Zasada s...

Analiza ryzyka Dla stopni ochrony

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Analiza ryzyka Dla stopni ochrony s.i. określonych jako wysoki i bardzo wysoki , dla poprawnego określenia wymaganych przedsięwzięć ochrony potrzebna jest analiza ryzyka (ang. Risk analysis). W dalszej części analizowane będzie tzw. „bezpie...

Systemy bezpiecznego zasilania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Systemy bezpiecznego zasilania Wystąpienie awarii zasilania zawsze wiąże się z mniejszymi lub większymi strata mi, a nawet zagrożeniem życia w przypadku obiektów medycznych. Przy obecnym roz woju informatyki nagłe zaniki zasilania najczęściej powodują szkody dużych rozmiarów, gdy systemy te nie s...

Bezpieczne zasilanie - nowe technologie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

B ezpieczne zasilanie - nowe technologie Zarówno systemy informatyczne, jak i pozostałe grupy odbiorników są średnio kilkanaście razy w ciągu roku narażone na przerwy w zasilaniu, których suma daje średnio w roku ok. 100 minut bez zasilania, co określa dostępność zasilania na poziomie 99,98%. DO ...

Ochrona danych - Monitorowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Ochrona danych w czasie: przed utratą przed przechwyceniem przed wprowadzaniem zmian przetwarzania Uszkodzenia zasilania: buforowanie pojedynczych danych, buforowanie obszarów dyskowych Błędy w przetwarzaniu: zabezpieczenie pamięci RAM analiza sygnatur w systemie przetwarzającym dyski lus...

Technika pamięci holograficznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Technika pamięci holograficznej Dziewiątego września 2005 roku w Amsterdamie na targach International Broadcasters Conference firma InPhase pokazała prototypowy napęd holograficzny Tapestry 300R wraz z nośnikiem HDS300, mieszczącym - bagatela - 300 GB danych. Jest to już kolejna, trzecia konstru...

Szyfrowanie za pomocą DES

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Szyfrowanie za pomocą DES Standard szyfrowania DES zaakceptowany w 1977 r. przez Narodowe Biuro Standardów, obecnie Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST). Permutacja wstępna dla DES Bit wyjściowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2149

Bezpieczeństwo ekologiczne 08.10.09 OGÓLNE ROZUMIENIE BEZPIECZEŃSTWA W sensie etymologicznym pojęcie „bezpieczeństwo” wywodzi się od łacińskiego securitas . W czasach rzymskich oznaczało polityczną stabilność. Współczesne definicje słownikowe określają bezpieczeństwo, jako : stan pewności, spo...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1351

Bezpieczeństwo chemiczne Szerokie zastosowanie substancji chemicznych ma zasadnicze znaczenie dla sprostania wyzwaniom współczesnej gospodarki i niesie korzyści ekonomiczne i społeczne, ale stanowi również duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Chemizacja żywności, Zanieczyszczenie żyw...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1015

Zagrożenia różnorodności biologicznej: Przyczyną refleksji był dramatyczny raport sekretarza generalnego ONZ U THANTA pt. „ Problemy środowiska człowieka” z 1969r., Dot. m. in. Degradacji ekosystemów, Rabunkowej gospodarki żywymi zasobami, Raport uświadomił gwałtownie pogarszający się stan bios...