Bezpieczne zasilanie - nowe technologie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczne zasilanie - nowe technologie - strona 1 Bezpieczne zasilanie - nowe technologie - strona 2 Bezpieczne zasilanie - nowe technologie - strona 3

Fragment notatki:


B ezpieczne zasilanie - nowe technologie Zarówno systemy informatyczne, jak i pozostałe grupy odbiorników są średnio kilkanaście razy w ciągu roku narażone na przerwy w zasilaniu, których suma daje średnio w roku ok. 100 minut bez zasilania, co określa dostępność zasilania na poziomie 99,98%. DO ELIMINACJI zakłóceń zasilania stosuje się systemy gwarantowanego zasilania, które obecnie składają się głównie z bezprzerwowych zasilaczy UPS (zasilaczy staloprądowych), wspomaganych w niektórych aplikacjach agregatami prądotwórczymi - w celu uzyskania długich czasów autonomii.
W wyniku znacznego wzrostu znaczenia systemów teleinformatycznych i wysokich wymagań dotyczących konkurencyjności najważniejszym czynnikiem determinującym zabezpieczenie się przed zakłóceniami zasilania są wysokie koszty przestoju systemu teleinformatycznego.
W miarę postępu technicznego UPS-y, siłownie DC, agregaty prądotwórcze podlegają ciągłemu doskonaleniu. Rozwijane są także, przy zaangażowaniu bardzo dużych środków finansowych, nowe technologie, takie jak: zasobniki energii czy ogniwa paliwowe. Jednym z najbardziej zawodnych elementów systemów gwarantowanego zasilania są, mimo zaawansowanych technologii wytwarzania, akumulatory, które mają stosunkowo krótką żywotność, przeważnie od 3 do 5 lat (maks. do ok. 15 lat) i wysokie wymagania warunków dotyczących pracy oraz bezpieczeństwa. Inną ich wadą jest skończona pojemność elektryczna oraz duża masa i gabaryty, co stwarza w przypadku dużych systemów poważne trudności instalacyjne.
Jednak największą niedogodnością w przypadku stosowania akumulatorów jest konieczność dokonywania oceny aktualnego stanu baterii (pojemności Ah), co zmusza do stosowania skomplikowanych układów nadzoru i monitoringu. Przykładem nowych rozwiązań w zakresie zasilania są ogniwa paliwowe, które coraz częściej są wykorzystywane jako alternatywa dla baterii akumulatorów oraz agregatów prądotwórczych, a w przypadku dużych mocy dynamiczne systemy gwarantowanego zasilania.
Zmiany w technologii budowy zasilaczy UPS Współczesne zasilacze UPS są skomplikowanymi urządzeniami energoelektronicznymi ze sterowaniem mikroprocesorowym na każdym poziomie przetwarzania energii. Choć idea działania zasilaczy UPS nie zmieniła się od czasu ich powstania (lata 70. ubiegłego wieku), to postępujące ciągłe udoskonalanie układów przekształtników energo elektronicznych oraz systemów sterowania spowo dowało zwiększenie ich sprawności i niezawodności, a także zmniejszenie gabarytów. Usprawnienie przekształtników energoelektronicznych polega na zwiększeniu częstotliwości przełączania tranzysto rów mocy, ulepszeniu układu chłodzenia i w konse kwencji zwiększeniu upakowania elementów. Nowoczesne zasilacze bezprzerwowe są -wyposażone w układy korekcji współczynnika mocy oraz filtry przeciwzakłóceniowe.

(…)

…, ale istnieje opcja wyposażenia układu w procesor paliwowy umożliwiający zasilanie metanolem. Układ zasilania w wodór oparty jest na automatycznej stacji rozprężania, montowanej przy butlach i umożliwiającej zdalną pracę butli oraz ich kontrolę. Pulstar jest sterowany poprzez mikroprocesorowy system sterowania. Urządzenie jest dodatkowo wyposażone w system monitoringu i nadzoru zapewniający bieżącą kontrolę…
… są zbudowane z maszyny elektrycznej, będącej kombinacją silnika i generatora synchronicznego w jednej wspólnej obudowie, w której uzwojenia generatora i silnika wzajemnie się przeplatają, a wał zespołu jest sprzęgnięty z silnikiem Diesla lub turbiną gazową za pomocą elastycznego sprzęgła elektromagnetycznego.
Przepływ energii między uzwojeniami prądnicy oraz silnika (które są umieszczone we wspólnym statorze…
… ich sprawności i niezawodności, a także zmniejszenie gabarytów. Usprawnienie przekształtników energoelektronicznych polega na zwiększeniu częstotliwości przełączania tranzystorów mocy, ulepszeniu układu chłodzenia i w konsekwencji zwiększeniu upakowania elementów. Nowoczesne zasilacze bezprzerwowe są -wyposażone w układy korekcji współczynnika mocy oraz filtry przeciwzakłóceniowe.
Coraz częściej w UPS…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz