Uniwersytet Warszawski - strona 244

Systemy sądowej kontroli konstytucyjności prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 812

SYSTEMY SĄDOWEJ KONTROLI KONSTYTUCYJNOŚCI PRAWA a)      SYSTEM AMERYKAŃSKI System amerykański to nic innego jak zdecentralizowany model sądowej kontroli konstytucyjności prawa ( judicial review.) Instytucja kontroli konstytucyjności prawa w USA nie ma swoich bezpośrednich podstaw konstytucyjnych,...

Szwajcaria- konstytucja federalna (od 01.01.2000 r.) i 26 konstytucji ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

SZWAJCARIA Konstytucja federalna (od 01.01.2000 r.) i 26 konstytucji kantonalnych. Konstytucja szwajcarska jest konstytucją sztywną . Kwestia zmiany Konstytucji: Całkowita zmiana: 1) - inicjatywa 100 000 wyborców - później referendum popierające taką inicjatywę, ale jeszcze nie projekt Konstyt...

Tabela porównawcza państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

Zasada incompabilitas : zakaz łączenia mandatu parlamentarnego i stanowiska w rządzie: Szwajcaria USA Francja WYBORY : WYBORY PARLAMENTARNE WYBORY PREZYDEN. WLK BRYTANIA s. większości zwykłej ( względnej ) USA s. większości zwykłej...

Ustrój polityczny RFN

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211

USTRÓJ POLITYCZNY RFN Ewolucja ustroju politycznego 3 października 1990r - powstanie zjednoczonych Niemiec Tradycje i doświadczenia wpływające na kształt ustroju politycznego współczesnej RFN: Stosunkowo późny upadek monarchii absolutnej i przejście do ustroju konstytucyjnego. Terytorialne zr...

Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1127

USTRÓJ POLITYCZNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH Geneza i kształtowanie się amerykańskiego systemu politycznego Geneza: USA - najstarsze rozwiązania prawnoustrojowe Zasady systemu politycznego przyjęte przy początkach państwowości: Legitymizacja systemu rządów wywodząca się z konsensusu społecznego Wo...

Ustrój polityczny Włoch

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 938

USTRÓJ POLITYCZNY WŁOCH Geneza i ogólna charakterystyka konstytucji z roku 1947 1946r - przekształcenie Włoch w republikę ( wynik referendum z 2 czerwca 1946) Jednocześnie z referendum - wybory do Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego ( przewaga tezach partii: chrześcijańskich demokratów, soc...

Władza sądownicz w Europie środkowej i wschodniej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

WŁADZA SĄDOWNICZA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ Wł sądownicza po 89r.- autonomiczna gałąź władzy politycznej niezależna od ekipy rządzących; polityczna niezależność sądów, niezawisłość sędziów- przejawy instrumentalizacji państwa prawa, przeciwieństwo komunistycznego państwa bezprawia. Powoł...

Wielka Brytania - ustrój

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 896

WIELKA BRYTANIA Zasady ustroju: zasada demokracji - władza należy do narodu, który sprawuje ją przez reprezentantów w parlamencie. Rząd jest wyłaniany z większości parlamentarnej; zasada supremacji parlamentu - wszelkie akty parlamentu są legalne i nie mogą być przez nikogo kwestionowane. Wynika...

Wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

Współczesne Systemy Ustrojowe wykład 5 Szczególna moc prawna - nieograniczona zdolność derogacyjna. Zawarta po raz pierwszy w USA w klauzuli supremacyjnej. Początkowo nie zwracano na nią uwagi, uważali, że jest figurą stylistyczną, ozdobą. Problemy zaczęły się wraz ze sprawą

Wykład 9

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Współczesne Systemu Ustrojowe wykład 9 Algorytm matematyczny dokonywania redystrybucji mandatów parlamentarnych: System większościowy System używany już w starożytności. Teraz tylko WB i USA. Mandaty dostaje ten kandydat (kandyda...