Władza sądownicz w Europie środkowej i wschodniej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza sądownicz w Europie środkowej i wschodniej - strona 1

Fragment notatki:


WŁADZA SĄDOWNICZA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
Wł sądownicza po 89r.- autonomiczna gałąź władzy politycznej niezależna od ekipy rządzących; polityczna niezależność sądów, niezawisłość sędziów- przejawy instrumentalizacji państwa prawa, przeciwieństwo komunistycznego państwa bezprawia.
Powołanie nowych instytucji: sądy konstytucyjne, rady sądownictwa, rzecznicy praw obywatelskich.
Wpływ powstania niezależnej wł sąd. w krajach przechodzących od autorytar do demokr:
Wzmocnienie autorytetu instytucji państwa
Instytucja „horyzontalnej odpowiedzialności” rządzących- gwarancja respektowania porządku prawnego, konstytucji
Monitoring procesu wyborczego, uczciwego przebiegu
Prawne możliwości zakwestionowania wyników wyborów
Kontrola prawidłowości referendów
Ochrona wolności obywatelskich o char politycznym (wypowiedzi)
Bezstronne osądzenie zbrodni komunizmu i osób które się ich dopuściły
Podsumowując: uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów związanych z uzyskiwaniem władzy i jej sprawowaniem
L. Garlicki- wł sąd- pełni funkcję apolitycznego czynnika równowagi w systemie podziału władz oraz f apolitycznego gwaranta wolności praw jednostki.
Lustracja i dekomunizacja jako przedmiot działań władzy sadowniczej
Lustracja- ujawnienie faktu współpracy tajnymi służbami komunistycznymi
Dekomunizacja (Czechy)- wyeliminowanie z rywalizacji politycznej osób zajmujących określone stanowiska w komunistycznym aparacie partyjnym i państwowym
2 płaszcyzny udziału wł sąd w rozwiązywaniu problemu lustr i dekomuniz:
a) orzekanie przez sądy konst w sprawie zgodności z konstytucją ustaw lustracyjnych i dekomunizacyjnych (ustawy pojawiały się za rządów prawicowców)
b) orzecznictwo sądów (powszechnych lub specjalnych) w indywidualnych sprawach związanych z oświadczeniami lustracyjnymi. (zamiast sądów czasem rozstrzygać mogą org administracyjne- Czech, Rum; inne org państwowe- Bułg). Osoba której dotyczy zarzut ma prawo do oczyszczenia się przed niezawisłym sądem
MIMO PRZYPISYWANIA WŁADZY SĄDOWNICZEJ APOLITYCZNOŚCI- JEST ONA WŁADZĄ POLITYCZNĄ . WNIKA ONA W ISTOTE PŁASZCZYZN POLITYCZNYCH NA RÓŻNYCH PŁASZCZYZNACH I W RÓŻNYCH MIEJSCACH. SPRAWNIE DZIAŁAJĄCA WŁ SĄD, POD KONTROLĄ SPOŁECZ I OCENIANA PRZEZ WOLNE MEDIA, NIEZALEZNA OD WŁADZY UST I WYK STANOWI JEDEN Z GŁÓWNYCH PRZEJAWÓW ISTNIENIA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWA. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz