Prawo konstytucyjne - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 4 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 4 - strona 2

Fragment notatki:

Określenie jak człowiek i obywatel może przeciwstawić się ingerencji państwa- tak należy tworzyć prawo, aby nie tworzyć norm blankietowych (można je dostosować do każdej sytuacji, są niejasne, nieokreślone); norm powielaczowych (czyli akty wydawane przeważnie przez naczelne organy administracji państwowej w postaci różnego typu okólników i instrukcji czasami bez oparcia w realnej podstawie prawnej, które de facto prawem nie były; pozwalają tworzyć prawo bez ustawy w przypadku ministerstwa finansów- nakładanie nowych podatków bez unormowania w ustawie).
Opłata abonamentowa- „swoisty haracz” płacony KRRiT,
Sprawa prof. Mirosława Wyrzykowskiego (INP)- Sąd Okręgowy- lustracyjny, postawiono go przed nim z oskarżeniem o kłamstwo lustracyjne, przyjęcie wniosku IPNu, wykładanie w szkole w Legionowie jako współpraca ze SB.
Z tą zasadą wiąże się zasada proporcjonalności; stosowana do okoliczności i potrzeb ingerencja państwa w prawa człowieka i obywatela.
ZASADA PAŃSTWA CHRONIĄCEGO ŻYCIE LUDZKIE W KAŻDEJ FAZIE ROZWOJU- art.38 prawna ochrona życia. LPR wysunęła projekt ustawy o zmianie art. 30 i 38- ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Wyrok TK z 1997- próba liberalizacji ustawy antyaborcyjnej- wprowadzenie aborcji na życzenie- odrzucenie projektu wyrokiem TK (od fazy prenatalnej, od momentu poczęcia życie ludzkie podlega ochronie prawnej),
Inny wyrok TK- zakaz pozbawiania życia, nie tylko w fazie prenatalnej. Ochrona życia ważna w stanach nadzwyczajnych przede wszystkim zaakcentowanie tworzenia prawa w stanie klęski żywiołowej - ochrona życia jako priorytet
Z Puntu widzenia orzeczeń TK nie ma w Polsce szans na liberalizację ustawy antyaborcyjnej
2008r. TK - prawo dotyczące lotnictwa, państwowo nie może ustanowić prawa, które pozwala na ratowanie życia jednych kosztem drugich
Minister MON-u może wydawać rozkas zestrzelenia samolotu cywilnego, gdy stanowi on zagrożenie dla innych(echo WTC), odrzucenie tych przepisów przez TK - życie ludzkie każdego jest warte tyle samo nie można jego wartościować(stopniować)
Tylko w świetle działania ministra MON-u w stanie wyższej konieczności; TK będzie tu sądem karnym dla tego ministra
ZASADA PODZIAŁU WŁADZ; skuteczna ochrona praw przed despotią (tyranią); absolutyzm wg Monteskiusza nie jest zły tylko wtedy, gdy władza przestrzega i szanuje praw ustawowych które sama ustanowiła. (tyrania i despotia - brak szacunku do prawa stanowionego ; dowolność władzy w tej kwestii)
przynajmniej minimalny katalog praw i wolności musi zawierać Konstytucja; przynajmniej minimalne gwarancje dla przestrzegania tego katalogu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz