Uniwersytet Warszawski - strona 166

James Mill- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

JAMES MILL „Esej o rządzie” Człowiekiem rządzi wola, a wolą rządzą pragnienia. Ostatecznym celem człowieka jest dążenie do szczęścia i unikanie cierpienia, a głównymi środkami są bogactwo i władza, „nie ma końca pragnienia osiągnięcia tych środków”. To z kolei jest powodem powstawania złego rządu....

John Adams, Adam, Hamilton, Burke- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

John Adams: Celem - jak największe szczęście jak największej liczby osób Rządy mają być oparte na cnocie Zgromadzenie przedstawicieli stanowiące miniaturę całego narodu Podział władzy (przeciw pochopnym sądom, chciwości, żądzy władzy, powolności władzy ustawodawczej, zbyt małej znajomości prawa ...

Kant- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

K a n t J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych., W. Tatarkiewicz Historia filozofii., źródła (Uzasadnienie metafizyki moralności.). Immanuel Kant urodził się w 1724, a zmarł w 1804. Rodzina jego była pochodzenia szkockiego. Filozof ten był jednak od początku związany z K...

Klasyczny konserwatyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

KLASYCZNY KONSERWATYZM Konserwatywna obrona przesądu i tradycji Konserwatyści byli zdania, że postępowaniem ludzkim rządzą nie tylko podejmowane świadomie decyzje, nie tylko refleksje, lecz również sentyment, nawyk, obyczaj- słowem wcześniejszy od refleksji „

Kościół katolicki w sporze z liberalizmem w socjalizmem- opracowanie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 483

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W SPORZE Z LIBERALIZMEM I SOCJALIZMEM Papież Pius VI już w marcu 1790 r. potępił Deklarację Praw Człowieka i Obywatela - ostrzegał przed samowolę jaką ów dokument wyraża i wyzwala - mówi o równości i wolności wyuzdanej - „wolność myślenia i działania, którą Zgromadzenie Narodowe ...

Koncepcja ładu organicznego (Darwin, Spencer)- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

KONCEPCJA ŁADU ORGANICZNEGO - WARIANT LIBERALNY Idea organicznego ładu. Przeniesienie pojęcia organizmu w sferę dociekań związanych ze społeczeństwem umożliwiło stworzenie wyrazistego i przekonującego obrazu zorganizowanej całości. Koncepcja organicznego zespolenia pojawiała się u różnych myślicie...

Koncepcja ładu organicznego- wariant liberalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2842

KONCEPCJA ŁADU ORGANICZNEGO - WARIANT LIBERALNY Przeniesienie pojęcia organizmu w sferę rozważań o społeczeństwie - obrazowość oraz podbudowa argumentu o „naturalnej konieczności” pewnych rozwiązań czy stanu rzeczy Charles Darwin (1809 - 1882) : „O pochodzeniu gatunków”; „O pochodzeniu człowieka” ...

Koncepcje jednostki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Koncepcje jednostki, narodu i państwa w ideologii faszystowskiej Jednostka Ideologia faszystowska była antyidywidualistyczna. Gardzono liberalną koncepcją praw podmiotowych jednostki. O ile w liberalizmie jednostka jest podmiotem, państwo zaś istnieje po to aby ułatwić życie jednostkom, o tyle w f...

Konserwatyzm- opracowanie - Joseph de Maistre

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1162

KONSERWATYZM Joseph de Maistre (1753 - 1832) a) Poglądy przez niego reprezentowane można nazwać teologią polityczną. --- sensu historii świata próbował oprzeć na przeświadczeniu o bezpośrednim wpływie Opatrzności na rozwój dziejów. --- np....

Liberalizm- opracowanie - John Stuart Mill

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

LIBERALIZM - ROZSTANIE Z METAFIZYKĄ John Stuart Mill (1806 - 1873): „Esej o wolności” - uznaje się go za prekursora pragmatyzmu (William Jamek swą pracę pod tytułem „Pragmatyzm” poświęcił „pamięci Johna Stuarta Milla który pierwszy naucz...