Uniwersytet Warszawski - strona 165

Epikureizm, Stoicyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1099

E p i k u r e i z m, C y n i c y, S t o i c y G.Reale Historia Filozofii Starożytnej., teksty źródłowe (Diogenes Laertios.), J. Szacki Historia myśli socjologicznej. Bezpośrednią przyczyną upadku, a raczej osłabienia roli starożytnej polis były podboje Aleksandra Wielkiego, przede wszystkim rozpad j...

Ewolucja interpretacji cnoty obywatelskiej w starożytnej Grecji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

Ewolucja interpretacji cnoty obywatelskiej w starożytnej Grecji pojęcie cnoty politycznej/obywatelskiej (arete politike) istnieje od czasów polis; umożliwia współżycie w polis Homer - uważał, że jest darem bogów i nie można się jej nauczyć; cenił moc serca, siłę fizyczną, męstwo, piękno; w utworac...

Filozofia Starożytna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497

FILOZOFIA STAROŻYTNA Mity jako pierwsze nośniki myśli politycznej: a) jest „opowieścią o walorach sakralnych” b) ma charakter niepodważalny c) zawiera w sobie wiedzę o początkach stworzenia (kosmogoniczne) d) mit oparty jest na metaforach, wieloznacznej symbolice e) „Człowiek grecki żyjący w kos...

Freud- epitafium oświecenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

FREUD - EPITAFIUM OŚWIECENIA Sigmund Freud (1856-1939): „Objaśnienia marzeń sennych”; „Poza zasadą przyjemności”; „Wstęp do psychoanalizy” itd. - „wszystkie drogi, jakimi dotąd ...

Grecja epoki hellenistycznej i Rzym- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

GRECJA EPOKI HELLENISTYCZNEJ I RZYM Wstęp: za sprawą podbojów Aleksandra Macedońskiego który w jednym imperium skupił elementy orientalne i tradycyjne greckie. Stopniowo zaczęła się zacierać granica między tym co należy do świata Grec...

Grecja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

G r e c j a k l a s y c z n a Baszkiewicz, Ryszka. Charakterystyka polis greckiej. Polis (państwo-miasto) stała się na wiele wieków podstawową formą polityczną dawnej Grecji. Polis to obwarowana aglomeracja miejska i związane z nią terytorium wiejskie. Ta, charakterystyczna dla roz­członkowanej pol...

Grocjusz- opracownaie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

HUGO DE GROOT - GROCJUSZ (1583 - 1645) Z jego filozoficznego dorobku korzystali Thomas Hobbes i John Locke. Jego bezpośredni kontynuatorzy (Samuel Pufendorf i Christian Thomasius

Heglowska hisoriozofia i koncepcja rozwoju społecznego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

HEGLOWSKA HISORIOZOFIA I KONCEPCJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO -istnieje „idea absolutna”, nie posiada postaci materialnej, isnieje sama przez się i jest podstawowym źródłem dynamiki przemian; świat materialny jest rezultatem jej rozwoju. -idea ta ciągle przechodzi przemiany od bytu w niebyt, co zawiera s...

Indywidualizm, pozytywizm średniowieczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

INDYWIDUALIZM, POZYTYWIZM. DUNS SZKOT (1265/66 - 1308) Rozs3gająca rola miłości (jak u św. Augustyna). Bój jest miłością - miłość Boża to warunek istnienia. Bez jej udziału nic nie może powstać i trwać. Bóg obdarza miłością, dokonując wyboru. Zawsze mamy do czynienia z wyodrębnieniem. Łaska Boża t...