Konserwatyzm- opracowanie - Joseph de Maistre

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konserwatyzm- opracowanie - Joseph de Maistre - strona 1 Konserwatyzm- opracowanie - Joseph de Maistre - strona 2

Fragment notatki:

KONSERWATYZM
Joseph de Maistre (1753 - 1832) a) Poglądy przez niego reprezentowane można nazwać teologią polityczną. --- sensu historii świata próbował oprzeć na przeświadczeniu o bezpośrednim wpływie Opatrzności na rozwój dziejów. --- np. „Rewolucja polityczna jest tylko drugorzędnym motywem wielkiego planu, który rozwija się przed nami ze straszliwym majestatem”
b) W wydarzeniach szukał ukrytego klucza mającego pomóc rozszyfrować zamiary boga, stąd też przekonanie o konieczności zastąpienia filozoficznej spekulacji hermeneutyką czyli interpretacją symboli.
c) „Filozofia nowoczesna jest zarazem i zbyt materialna i zbyt zadufana w sobie, by dostrzec prawdziwe sprężyny świata politycznego”---odrzucając wszelką tradycję opartą na wierzeniach pozbawił rozum jedynego punktu oparcia jaki miał do dyspozycji. Doprowadził do dominacji krytyki i spekulacji tym samym prowadząc do absurdalnego przekonania iż wątpliwości są lepsze niż niezachwiana wiara.
d) Jego niechęć wobec filozofii obejmowała również filozofię starożytną czemu dał upust w „O papieżu”.
e) W „Studium filozofii Bacona, w którym rozpatrzono różne kwestie filozofii racjonalnej” oskarża on „protestanta Bacona” o wytworzenie u ludzi złudzenia wszechmocy rozumu wyemancypowanego od wiary. --- a tak naprawdę „nie wszystko jest powiedziane, nie wszystko jest objawione, to nieprawda że nie wolno nam się spodziewać niczego nowego” f) To protestantyzm położył podwaliny pod rewolucję francuską. Tradycji katolickiej przeciwstawiono złudne mniemanie o indywidualnym przeżywaniu sacrum. Emancypacja w sferze religijnej przeniesiona została do sfery politycznej.
g) Krytyka oświeceniowej antropologii: „Każdy problem dotyczący natury człowieka winien znaleźć rozwiązanie w historii. Filozof który chce nam dowieść przez rozumowanie a priori, czym ma być człowiek, nie zasługuje na to by go wysłuchać”.
h) Człowiek jest bestią, skłonna do największych okrucieństw --- wbrew zwolennikom teorii postępu sądził iż rozwój cywilizacyjny stwarza jedynie pozory wyniesienia człowieka ponad instynktowną stronę jego natury. Tym samym podważał ideę civil society opartej na przekonaniu o indywidualnym samookreśleniu. i) Nie można ustanowić narodu na piśmie --- wyrasta on i określony jest przez swojego ducha który ukształtował się w nim już na początku --- racjonalna, planowa legislacja konstytucyjna jest swoistą profanacją porządku stanowionego przez boga --- dlatego takie projekty z góry skazane są na niepowodzenie.
j) Rząd jest nieodzowny dla istnienia wspólnoty państwowej, gdyż człowiek by móc zachować wolność musi żyć w jarzmie. Powinien być to rząd w żaden sposób nie skrępowany (wł. absolutna), nie podlegający umownym regulacjom między społeczeństwem a włodarzami państwa.


(…)

… dodaje autorytetu władzy---jeżeli sam władca nie jest w stanie sobie poradzić z pomocą musi przyjść mu kat który jest „koszmarem i spoiwem społeczeństw”.
Edmund Burke (1729-97):
a) Zgodnie z założeniami brytyjskiego empiryzmu wywodził iż wszelkie analizy dotyczące historii, władzy, społeczeństwa powinny opierać się na poznaniu faktów.---do prawd o człowieku w żaden sposób nie doprowadzi nas metafizyczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz