Kościół katolicki w sporze z liberalizmem w socjalizmem- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kościół katolicki w sporze z liberalizmem w socjalizmem- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W SPORZE Z LIBERALIZMEM I SOCJALIZMEM
Papież Pius VI już w marcu 1790 r. potępił Deklarację Praw Człowieka i Obywatela - ostrzegał przed samowolę jaką ów dokument wyraża i wyzwala
- mówi o równości i wolności wyuzdanej - „wolność myślenia i działania, którą Zgromadzenie Narodowe daje w społeczeństwie jako nieprzedawnione prawo natury, jest przeciwna prawu ustanowionemu przez Boga - Stwórcę”
Tym samym kościół opowiada się przeciwko całej epoce nowoczesnej ---- racjonalne samookreślenie jest traktowane jako zerwanie z wiarą - oddzielenie człowieka od Boga
„Ecclesiam Christi” - bulla przeciwko karbonariuszom (1821)
„Quo graviora” - bulla potępiająca masonerię (1826)
Grzegorz XVI - w 1831 wydaje bullę „Solicitudo ecclesarium” poświęconą prądom emancypacyjnym w Ameryce Łacińskiej ---- przypomina że wszelka władza pochodzi od Boga dlatego należy się poszanowanie każdej władzy sprawowanej faktycznie --- wyraźnie sprzeciwia się zasadzie suwerenności narodu - w brewe „Imensa Christi” potępia powstanie listopadowe ---- następnie w encyklice „Cum primum” wyraża ubolewanie nad tym że bunt szerzy się pod hasłami chrześcijańskimi
Pius IX : encyklika „Quanta cura” (1864): nie można usunąć Boga i wartości chrześcijańskich z życia społeczeństwa obywatelskiego ---- racjonalne samookreślenie jest w rzeczy samej destrukcją
- odrzucał koncepcję racjonalnej legislacji gdyż narusza ona „zupełnie najpewniejsze zasady zdrowego rozumu”
- do encykliki dołączono Syllabus podsumowujący na podstawie dokumentów kościoła błędy epoki: kategorycznie mówi o tym że żaden papież nie może uznać „postępu, liberalizmu i współczesnego państwa”; sprzeciwia się laicyzacji - świecka władza państwowa nie może być najwyższym autorytetem któremu podporządkowany ma być kościół.
Leon XIII - encyklika „Rerum novarum” (1891)
- papież reformator który w końcu przyznaje iż sprzeciw kościoła wobec epoki nowoczesnej nie ma sensu, gdyż nastąpiła głęboka nieodwracalna przemiana - trzeba to zaakceptować
- ponadto nowa epoka nie zniszczyła własności prywatnej tym samym w jakimś stopniu zachowała porządek naturalny
- „RN” jest także wyrazem niepokoju kościoła wobec rosnących w siłę lewicowych ruchów robotniczych, dlatego jest ona poświęcona w głównej mierze „kwestii robotniczej”
- potępiając socjalizm należało wesprzeć jego wrogów - w encyklice „Aeterni Patris” Leon XIII postuluje ustanowienie tomizmu oficjalną nauką kościoła: dlaczego:
a) tomizm określał historię jako proces
b) normy prawa ustala per modum conclusionis

(…)

…, nędzy itd. jest nie możliwy gdyż na człowieku ciąży piętno grzechu pierworodnego --- rewolucja która będzie chciała to zmienić będzie wystąpieniem przeciwko naturalnemu porządkowi rzeczy
- podaje pomysł jak złagodzić oblicze drapieżnego liberalno - kapitalistycznego systemu: należy wzbogacić go o wartości chrześcijańskie - po raz pierwsze pojawia się określenie chrześcijańska demokracja - wzywa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz