Uniwersytet Warszawski - strona 12

Naród i państwo - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 8 PANSTWO I NAROD - POJECIE PANSTWA Panstwo jest terytorialna i suwerenna organizacja przymusu, dzialajaca w interesach gospodarczych, politycznych i ideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium. Terytorium panstwa obejmuje lad za wszystkimi

Ustrojowe formy państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 9 USTROJOWE FORMY PANSTWA Ustrojem politycznym panstwa nazywa się sposób, w jaki jest realizowane państwowe kierowanie społeczeństwem, tzn. metody rzadzenia, stosunek organow centralnych do organow terenowych oraz strukture prawno - organizacyjna danego panstw...

Pojęcia narodu - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 10 POJECIE NARODU Narod jest społecznością naturalna, która odznacza się wielka spoistością i żywotnością. Dojrzewanie świadomości narodowej jest procesem bardzo dlugim. Proces formowania się narodow (nawet w Europie) nie zakończył się i ciagle jest możliwe po...

Państwo i jego instytucje - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 11 PANSTWO I JEGO INSTYTUCJE A KWESTIA NARODOWA Nauki polityczne XXw. skupily uwage m.in. na zagadnienie federalizmu jako formie panstwa. Uznano, ze forma federalna panstwa może być uzyteczna jako: 1)Organizacja polityczna panstwa jednolitego pod względem naro...

Ekopolityka i technologia: omówienie rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 17 EKOPOLITYKA - TECHNOLOGIA - ROZWOJ Rozwoj technologiczny i wzrost uprzemysłowienia stwarza wiele problemów natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. W stosunkach międzynarodowych udzial w swiatowym pozyskiwaniu energii może służyc jako wskaźnik siły w...

Centralne planowanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Wielomski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

21.11.2012 FUNDUSZE NIEJAKO PRZYPOMINAJĄ CENTRALNE PLANOWANIE. Czasem członkowie Komisji oceniającej, mogą się bardzo różnić w ocenach. Oceniają indywidualnie. Wtedy powołuje się kolejną osobę, żeby napisała trzecią opinię. I z tych 3 wybiera się duże najbardziej zbieżne i podobne. Losuje się trze...

Instytucje - Dyrektywa 1083/2006

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Wielomski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

19.10.2012 Dyrektywa 1083/2006 Art. 57  Trwałość operacji. Jest ograniczony czas i profil działania, których nie można przekroczyć. Wymóg trwałości jest zawarty w konkursie. Ale w ogóle nie musi go być.  System zarządzania i kontroli. Kryterium legalności, kryterium gospodarności. Kontrola jest...

Pojęcia na podstawie artykułów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Wielomski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Art. 1. Ustawy o polityce rozwoju nie stosuje się wtedy, kiedy program jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki Art. 2; Art. 3 polityka rozwoju → zespół wzajemnie powiązan...

Program Operacyjny - "Kapitał Ludzki" - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Wielomski
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY, MAZOWIA - tam można szukać konkursu PROGRAM OPERACYJNY ,,KAPITAŁ LUDZKI"  Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie  Wzór harmonogramu płatności  Wzór wniosku o płatność (wypełniamy go po wygranej)  Wytwarzanie korekt finansowych  Oświadczenie. Kwalifikowaln...

Wytyczne wspólnoty - omówienie i charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Wielomski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

12.10.2012 1. Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności: są one ustalane przez Komisję Europejską. Publikuje się je w Dzienniku Urzędowym UE. SPÓJNOŚĆ - zanikanie różnic między obszarami. Różnice społecznych i gospodarczych. 2. Narodowe strategiczne ramy odniesienia Fundusze obejmują 17% doch...