Uniwersytet Warszawski - strona 11

Polska w Procesie Integracji europejskiej - Bilans pierwszych lat czło...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Karol Kostrzębski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

BILANS PIERWSZYCH LAT CZŁONKOWSTWA Sfera ekonomiczna - 2004-2010 wzrost polskiej gospodarki o 30%, w UE o 6% - 2010 stopa wzrostu gospodarczego wyniosła 3,8% PKB - spadek gospodarczy jedynie Węgry, wzrost ( lepszy niż w Polsce) Słowacja, Szwecja - intensywnie rozwijający się eksport, zwiększony...

Rozwój demograficzny - omówienie zmian demograficznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

Rozwój demograficzny ZMIANY DEMOGRAFICZNE:  Kraje rozwijające się: 1) silny przyrost ludności na skutek spadku śmiertelności 2) urbanizacja 3) migracje wewnętrzne 4) rozwarstwienie społeczne  Kraje wysoko rozwinięte: 1) przyrost nisk...

Ryzyko socjalne(wypadek, inwalidztwo, itd.) - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Ryzyko socjalne np. Wypadek, inwalidztwo, macierzyństwo, itd  Wiąże się z utratą dochodów (całości lub części) i lub z wzrostem wydatków (przejściowych lub stałych)  Wiąże się z sytuacją dochodową i pozycją społeczną  Konsekwencje indywidualne, społęczne, rodzinne Ryzyko społeczne (gospodarcze) ...

Własność i dobra w polityce społecznej - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

WŁASNOŚĆ I DOBRA W POLITYCE SPOŁECZNEJ Własność:  Idea, prawo i prawnie chroniony interes  Każda forma i system własności są społecznie ukształtowanym sposobem ochrony i roszczeń interesu  Własność jest powiązana i funkcjonuje w określonym porządku gospodarczym (formy rynku, system gospodarczy)...

Wprowadzenie do polityki społecznej i zdrowotnej.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Na koniec egzamin - test z treści wykładu (pytania otwarte i zamknięte). ROZWÓJ SPOŁECZNY - kierunkowy, długotrwały proces, wpisany w zmia u ekonomiczne, polityczne, organizacyjne, dotyczy zjawisk, zdarzeń, obiektów, wyraża sie przechodzeni...

Umieralność i migracje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

19.12.2012 Umieralność - stosunek zgonów w określonym okresie do liczby kudności w tym okresie. Współczynnik ten jest relatywnie wysoki w młodszych grupach wiekowych, potem spada, potem naturalnie wzrasta ZGON - trwałe, czyli nieodwracalne ustawie czynności życiowych, narządów, konsekwencją czego ...

Zarys historyczny zmian na mapie politycznej świata - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2310

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 5 ZARYS HISTORYCZNY ZMIAN NA MAPIE POLITYCZNEJ SWIATA Charakterystyczna cecha stosunkow panujących do czasow wielkich odkryc geograficznych było rozbicie owczesnego swiata na izolowane obszary. Z powodu słabego rozwoju drog i srodkow komunikacji obszary Afryki...

Współczesna mapa polityczna świata - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2387

Dr Marek Tabor - Geografia polityczna 6 WSPOLCZESNA MAPA POLITYCZNA SWIATA Od zakończenia II wojny swiatowej nastąpiły istotne zmiany na mapie politycznej swiata, dotyczące zarówno granic politycznych, jak również układów geostrategi...

Mapa polityczna Europy Środkowej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2156

Dr Marek Tabor - Geografia polityczna 7 MAPA POLITYCZNA EUROPY SRODKOWEJ: Od dawna uzywa się pojecia w sesnsie geograficznym, historycznym i politycznym, a nawet kulturowym „Europa Srodkowa”, jednak dotychczas nie ma jednoznacznej de...