Uniwersytet Warszawski - strona 10

Słowianie Wschodni - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Słowianie Wschodni - kategoria podporządkowania (idea imperialna Rosji) - nie do końca rozbudowana struktura społeczna (bez wykształconych warstw wyższych) - dominacja chłopska - brak własnych tradycji narodowych ROSJANIE Jeden z trzech narodów zaliczany do grupy Słowian Wschodnich (najliczniej...

Tożsamość Szkotów - etniczna czy obywatelska

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Tożsamość Szkotów - etniczna czy obywatelska? Szkoci (jak mieszkańcy Quebecu i Katalonii) to przykład społeczeństwa postmodernistycznego, w którym rozwija się postnarodowy neonacjonalizm, podkreślający bardziej cechy obywatelskie niż etniczne [David McCrone] Retradycjonalizacja Symbolika kulturow...

Teoria wyboru konsumenta - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1582

EKONOMIA TEMAT 4 - PODSTAWY TEORII WYBORU KONSUMENTA TEORIA WYBORU KONSUMENTA - sformułowana na polu mikroekonomii teoria, która przy pomocy narzędzi matematycznych opisuje zachowania indywidualnych konsumentów na rynku oraz wyjaśniania działanie mechanizmu rynkowego w zakresie dystrybucji dóbr i k...

Instytucje Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości w tym sądy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 868

INSTYTUCJE UE 14.11.2012 TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ - W TYM SĄDY I SĄDY WYSPECJALIZOWANE GENEZA POWSTANIA 1951 r. traktat paryski - Trybunał Sprawiedliwości EWWiS. 1957 r. traktaty rzymskie - Trybunał Sprawiedliwości ...

System Instytucjonalny UE - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

INSTYTUCJE UE - Ćwiczenia 10.10.2012 SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE Zasady funkcjonowania UE UE - jako specyficzna przestrzeń prawna UE jako organizacja charakterze integracyjnym stanowi pewną jednolitą przestrzeń geopolityczną, a obrębie której panuje określone przepisy prawa wspólnotowego jego re...

Europejski rzecznik praw obywatelskich - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 504

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ 19.12.2012 EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Powołany na mocy Traktatu z Maastricht - 1992; Podstawa prawa art. 228 TFUE & decyzja PE z 9.03.1994 w sprawie postanowień i ogólnych warunków wykonywania zadań przez RPO (zmieniona decyzjami z 14.032002 oraz 18.0...

Informacja Europejska - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Informacja Europejska dyżur czwartek 1630-1730 NŚ 69 sala 32 zaliczenie nieobecności (3) - na dyżurze wybieramy sobie jeden z 3 tematów i z niego zaliczamy obowiązkowo: Biała Księga w...

Informacja Europejska - zaliczenie na ocenę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

dr Marta Jas-Koziarkiewicz Katedra Europeistyki WDiNP martajas@uw.edu.pl dyżur: piątek 15.00-16.00 INFORMACJA EUROPEJSKA Zaliczenie na ocenę 1. Zajęcia organizacyjne omówienie tematyki i zasad zaliczenia zajęć. 2. Informacja – czym jest? Charakterystyka gatunku. Wykorzystanie informacji prze...

Jednolity akt europejski - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 826

Jednolity Akt Europejski Lata 70. - kryzys polityczny i ekonomiczny Zachodu Styczeń '73 - USA zmuszone do zakończenia wojny w Wietnamie Obywatele amerykańscy - kryzys zaufania wobec przywódców 1973 r. - afera korupcyjna wokół wiceprezydenta Agnewa Nixon i afera Watergate 1974 r. - Gerald Ford ...

Kalendarium Integracji Europejskiej - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1190

Kalendarium Integracji Europejskiej * 1919 - powstanie Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Ligi Narodów * 1921- pierwszy program utworzenia Paneuropy przedstawiony przez Austriaka Richarda Coudenhove-Kalergiego * 1922 - utworzenie Belgijsko - Luksemburskiej Unii Ekonomicznej * 1923 - Richard Coude...