Uniwersytet Warszawski - strona 9

Komunikowanie publiczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3038

INFORMACJA EUROPEJSKA TEMAT 3 - KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE DEFINICJA POJĘCIA Jest to komunikowanie formalne zachodzące w określonej przestrzeni komunikacyjnej (informacyjnej), mające na celu przekazywanie i wymianę informacji o publicznym zastosowaniu oraz podtrzymywanie więzi społecznych przez odpo...

Prezentacja sieci informacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Kamila Król Europeistyka, stacjonarne Grupa 13:15 INFORMACJA EUROPEJSKA PREZENTACJA - SIECI INFORMACYJNE UE Ci D - 20.04.2012 Moją prezentację chciałabym rozpocząć najpierw od Sieci Informacyjnych na tematy edukacyjne, przedstawię takie strony, jak

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mizerska-Wrotkowska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 2849

Podpisana w Wiedniu 22 maja 1969 r. i otwarta do podpisu 23 maja 1969 r. weszła wżycie 27 stycznia 1980r. Państwa-Strony niniejszej konwencji, - zważywszy na doniosłą rolę traktatów w historii stosunków międzynaro...

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych - Karta Narodów Zjed...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mizerska-Wrotkowska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

KONWENCJA WIEDEŃSKA O STOSUNKACH DYPLOMATYCZNYCH, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z dnia 8 września 1965 r.)   W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości:   W dniu 18 kwietnia 1961 r. zos...

Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mizerska-Wrotkowska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1743

Hubert Świętek Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym I Pojęcie sukcesji państw 1) Wg KW 78- art. 2- sukcesja państw oznacza zastąpienie jednego państwa przez inne w zakresie odpowiedzialności za międzynarodowe stosunki terytorium. * ale sukcesja w KW odnosi się tylko do traktatów międzypa...

Szwajcaria - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwo i kultura europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

SZWAJCARIA Szwajcaria jest konfederacją państw, wchodzących w jej skład jako kantony o bardzo dużej autonomii. Związek niektórych z nich trwa nieprzerwanie 700 lat, co stawia je wśród najstarszych republik na świecie (co nie jest jednak tak jednoznaczne). W 1291 kanton Schwyz (od którego wywodzi si...

Anglosasi i celtowie w Wielkiej Brytanii i Irlandii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY EUROPY C.D. TEMAT 2 - ANGLOSASI I CELTOWIE W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII SZKOCI: Jest to naród celtycki zamieszkujący Szkocję i Irlandię Północną. Mówią językami: angielskim (70% ludności), szkockim lallans (30% ludności) i celtyckim językiem gaelickim szkockim (1% ludnośc...

Kultury romańskie - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY EUROPY TEMAT 4 - KULTURY ROMAŃSKIE STRUKTURA JĘZYKOWA FRANCJI (LICZEBNOŚĆ, ROZMIESZCZENIE GRUP ETNOREGIONALNYCH) Językiem urzędowym we Francji jest francuski, posługuje się nim znaczna większość mieszkańców tego kraju, jednak poza nim istnieje wiele języków regionalnych: ...

Słowianie zachodni - omówienie - Kaszubi

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

SPOŁECZEŃSTWA U KULTURY EUROPY TEMAT 8 - SŁOWIANIE ZACHODNI KASZUBI, ŚLĄZACY - MAŁE NARODY CZY GRUPY ETNICZNO - REGIONALNE? Kaszubi (nazwa własna - Kaszëbi) - zachodniosłowiańska grupa etniczna wywodząca się w prostej linii od Pomorzan zamieszkująca Pomorze Gdańskie i wschodnią część Pomorza Zach...

Pogranicze romańsko - germańskie ; omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

POGRANICZE ROMAŃSKO - GERMAŃSKIE Szwajcarzy - republika związkowa Władza ustawodawcza - dwuizbowe zgromadzenie związkowe ( Rada Narodowa, Rada Kantonów) Wł wykonawcza - siedmioosobowa Rada Związkowa Prezydentem jej przewodniczący wybierany na rok - rozwinięty system głosowania bezpośredniego ( co...