Uniwersytet Warszawski - strona 8

Fonetyka i fonologia (wykład)

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krystyna Waszak
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 4564

GOJP Data: 12-03-2013 Zjawisko perseweracji i awersypacji… Zdziwaczały podczaszy siedząc na krześle machnął ręką, Fonetyka a fonologia Przedmiot badań fonologicznych Podstawowe pojęcia fonologii Cecha dystynktywna Fonem/ wariant fonemu...

Fonologia - fonemy i ich warianty (wykład)

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krystyna Waszak
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 5299

Data: 19-03-2013 PROCEDURA WYDZIELANIA JEDNOSTEK FONOLOGICZNYCH, FONEMOW I ICH WARIANTÓW Fonemy w tekście występują w postaci dźwięków (głosek) mających wiele cech nadmiarowych, niedystynktywnych Cechy te wynikają z właściwości osobniczych mówiąc...

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia (wykład)

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krystyna Waszak
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2527

GOJP 19.02.2013 Fonetyka, fonologia, słowotwórstwo Informacje praktyczne Prof. Krystyna Waszakowa Dyżur: czwartki, 10-11, pok. 34 (Wydział Polonstyki, Instytut Języka Polskiego) GOJP I Zakres: fonetyka, fonologia, słowotwórstwo - zaliczenie...

Historia gospodarcza Polski - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1197

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI NOTATKA - HISTORIA GOSPODARCZA POLSKI Gospodarka Polski Ludowej - system gospodarczy związany ściśle z ustrojem panującym w Polsce Ludowej w latach 1945-1989, wzorowanym na rozwiązaniach sowieckich. Główną j...

Walka o granice II RP cd. - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1057

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI C.D TEMAT II - WALKA O GRANICE II RP Powstanie wielkopolskie, czyli wystąpienie zbrojne ludności, przeciwko władzom niemieckim, rozpoczęło się 27.12.1918r. w Poznaniu, było odpowiedzią na demonstracje niem...

Walka o granice II RP - część 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1204

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI - TEMAT 2. WALKA O GRANICE II RP Rywal Sporny obszar Najważniejsze wydarzenia Uwagi Czechosłowacja Śląsk Cieszyński 5 październik 1918- tymczasowa ugoda organizacji polskich i czeskich 23 styczeń 1919 - atak wojsk czeskich, walka z polską samoobroną 28 lipiec 1920 -...

Okupacja niemiecka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1134

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945 - system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku n...

Kształtowanie się granic Polski po 1945 - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2079

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRANIC POLSKI PO ROKU 1945 Koniec wojny w Europie - 08.05.1945 Przygotowania do konferencji pokojowej w sprawie ustalania nowych granic państw Granica Wschodnia Polski - ustalona w 1943 podczas konferencji w Teheranie; miała zostać wytyczona według

Pojęcie demokracji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1274

HISTORIA SPOŁECZNE EUROPY NOTATKA TEMAT VI - 10.11.11r. POJĘCIE DEMOKRACJI I SUWERENNOŚCI NARODU POJĘCIE DEMOKRACJI - ludowładztwo, termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa (greckie demos - lud, kratos - władza). Za kolebkę demokracji uważana jest...

Charakterystyka informacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1253

INFORMACJA EUROPEJSKA TEMAT 2 - INFORMACJA - CHARAKTERYSTYKA INFORMACJA - CZYM JEST? Informacja - termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej - właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszan...