Uniwersytet Warszawski - strona 7

SCSI - standard interfejsu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

SCSI - standard interfejsu Złącze SCSI jest od wielu lat standardem przede wszystkim w zastosowaniach przemysłowych. Zdecydowanie góruje nad IDE, a większa wydajność jest niemal najmniej istotną z przewag. Ponad 20 lat rozwoju technologii sprawiło, że stała się ona dominującym systemem magistrali...

Szyfr informacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Szyfrowanie informacji 1. Wprowadzenie W wielu przypadkach zachodzi potrzeba uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym (nieupoważnionym) do przekazywanej (listownie lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych) lub p...

Szyfrowanie informacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

Szyfrowanie informacji Szyfrowanie jest sposobem ochrony informacji przed zinterpretowaniem ich przez osoby niepowołane, lecz nie chroni przed ich odczytaniem lub skasowaniem. Informacje niezaszyfrowane przechowywane czy przesyłane w systemach informatycznych (sieciach) można traktować jako info...

Szyfry maszynowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

Szyfry Maszynowe Maszyny rotorowe Dotychczas podane przykłady sugerują, że w wyniku przeprowadzenia wielu etapów szyfrowania można otrzymać algorytm znacznie trudniejszy do złamania. Jest tak zarówno w przypadku szyfrów podstawieniowych, jak i tr...

Technologia Fibre Channel

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

7 Technologia Fibre Channel Ciągłe dążenie do poprawy prędkości, zwiększenia odległości pomiędzy urządzeniami można zrealizować dzięki zastosowaniu Fibre Channel. Te właśnie cechy sprawiły, że rozwiązanie to jest szeroko stosowane w sieciach pamięci masowych. Fibre Channel jest protokołem komunik...

Uwierzytelnianie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Optymalizacja funkcji skrótu Jak wynika z poprzedniego wykładu, zadaniem funkcji skrótu, funkcji haszującej, jest utworzenie skróconego reprezentanta dokumentu podstawowego. Prawidłowo skonstruowana funkcja skrótu powinna uwzględniać wszy...

Zapora sieciowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Zapora sieciowa Zapora sieciowa (dalej używana będzie oryginalna nazwa angielska - firewall) składa się z komputera wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Nazwa „firewall” pochodzi od kurtyny przeciwpożarowej stosowanej w teatrach, która w momencie wybuchu pożaru na scenie zostaje opuszczona, aby od...

Instalacje zasilające

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

Instalacje zasilające Układy sieci elektrycznych Energia elektryczna jest dzisiaj najpowszechniej wykorzystywanym źródłem zasilania urządzeń, od przemysłowych do domowego użytku. Będąc odbiorcami energii elektrycznej przeważnie nie zastanawiamy się w jaki sposób jest ona produkowana, dostarczana...

Formowanie koalicji gabinetowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2233

Formowanie koalicji gabinetowych: System wielopartyjne - główny w Europie, oznacza, że powoływanie rządu wymaga uzgodnień między co najmniej dwoma partnerami. Uformowanie koalicji jest efektem wielopodmiotowego i rozciągniętego w czasie procesu decyzyjnego. Podejmuje się ona przez obsadzenie sta...

Notatki z egz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Konrad Grabiński
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 6594

"Założenia: Jednostka gospodarcza A sporządziła ostatnie sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, lecz stwierdziła że: „zastosowała MSSF z wyłączeniem SKI 12 – Konsolidacja – Jednostki specjalnego przeznaczenia”. Czy jednostka A jest jednostką stosującą MSSF po raz pierwszy? Odpowiedź...