Instytucje Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości w tym sądy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości w tym sądy - strona 1 Instytucje Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości w tym sądy - strona 2 Instytucje Unii Europejskiej - Trybunał Sprawiedliwości w tym sądy - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UE
14.11.2012
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ - W TYM SĄDY I SĄDY WYSPECJALIZOWANE
GENEZA POWSTANIA
1951 r. traktat paryski - Trybunał Sprawiedliwości EWWiS.
1957 r. traktaty rzymskie - Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
1988 r. - Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.
2004 r. - Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej. 2009 r. - traktat z Lizbony.
PODSTAWY PRAWNE
TUE - art. 13, 19
TFUE - art. 251- 281
Statut TS - protokół nr 3, Dz. U. UE C 83/210 z 30.3.2010
SIEDZIBA
- Luksemburg
STRUKTURA
Trybunał Sprawiedliwości
Sąd Pierwszej Instancji
Sądy wyspecjalizowane:
Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej
W ramach organizacji wewnętrznej Trybunału Sprawiedliwości można wyróżnić:
a) Organ kierowniczy: PREZES wybierany jest przez sędziów trybunału ze swojego grona na okres 3 lat
jego mandat jest odnawialny
sposób wybierania: რ tajne głosowanie
რ wybrany zostaje sędzia który zdobędzie ponad połowę głosów sędziów wchodzących w skład Trybunału
რ tury głosowania powtarza się dopóki prezes nie zostanie wybrany
რ jeżeli stanowisko prezesa zostanie zwolnione przed upływem kadencji to następnego prezesa wybiera się by dokończył kadencję swego poprzednika
funkcje prezesa:
რ kierowanie pracami Trybunału
რ kierowanie administracją Trybunału
რ przewodniczenie posiedzeniom i obradom Trybunału
B) Organy funkcjonalne : Izby
1) wielka izba Skład
- złożona z trzynastu sędziów : - prezes TS (przewodniczy izbie), - prezesów izb złożonych z pięciu członków
- sędzia sprawozdawca,
- sędziowie mianowani, potrzebni do uzyskania trzynastu członków w izbie,
Wielka Izba obraduje jeżeli zażąda tego państwo członkowskie lub instytucja będąca stroną w postępowaniu რ kworum wynosi 9 sędziów
2) Izby złożone z pięciu i trzech sędziów Izba złożona z 5 sędziów:
Skład:
prezes - wybierany na 3 lata
czterech innych sędziów wybieranych według postanowień regulaminu

(…)

….
Skargi wniesione przez państwa członkowskie przeciwko Radzie, dotyczące aktów z dziedziny pomocy państwa, handlowych środków ochronnych oraz aktów, za pomocą których korzysta ona z uprawnień wykonawczych.
Skargi o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez instytucje Unii Europejskiej lub ich pracowników; Skargi dotyczące umów zawartych przez Unię europejską, w których właściwość Sądu została wyraźnie określona ; Skarg z zakresu wspólnotowych znaków towarowych.
Odwołania, ograniczone do kwestii prawnych, od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej.
Skargi wniesione przeciwko decyzjom Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów.
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
7 sędziów mianowanych przez Radę na okres sześciu lat (z możliwością…
… przez Komisję oraz państwa członkowskie
orzeka w sporach dotyczących wykonywania zobowiązań państw członkowskich wynikających ze Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego
orzeka w sprawach wykonywania przez krajowe banki centralne zobowiązań wynikających z Traktatów i Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
rozpatruje skargi o stwierdzenie nieważności aktów prawnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz