Wytyczne wspólnoty - omówienie i charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytyczne wspólnoty - omówienie i charakterystyka - strona 1 Wytyczne wspólnoty - omówienie i charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:

12.10.2012
1. Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności: są one ustalane przez Komisję Europejską. Publikuje się je w Dzienniku Urzędowym UE. SPÓJNOŚĆ - zanikanie różnic między obszarami. Różnice społecznych i gospodarczych.
2. Narodowe strategiczne ramy odniesienia
Fundusze obejmują 17% dochodu Unii. POZYCJA WYTYCZNYCH WSPÓLNOTY:
 Problemy i rozwiązania  Jak rozwiązania przyczyniają się do realizacji priorytetów Unii  Kwoty przewidziane w rozwiązaniu  Monitorowanie strategiczne  Sprawozdania na przykład ile osób przeszkolono, ile metrów dróg wybudowano  Wyniki projektów muszą być mierzalne określonymi miarami (km dróg x osoby które ukończyły kurs)  Wyniki omawia PE, Komitet Regionów i inni  Sprawozdanie zawiera rejestr postępów  Rejestr roli funduszy i innych instrumentów finansowych (na przykład pożyczki na korzystniejszych warunkach)  Programy operacyjne. Każdy program otrzymuje pieniądze z jednego funduszu EFRR i EFS mogą w szczególnych przypadkach płacić razem z limitem 10%. Jest to tak zwany ,,cross financing"  Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny mogą uczestniczyć w przygotowaniu projektów  Partnerstwo publiczno - prywatne (dzielimy się kosztami a potem zyskami lub stratami) PROGRAM OPERACYJNY:
 Analiza sytuacji obszaru (sektora)  Strategia  Związek z wytycznymi UE  Cele, rezultat  Plan finansowy  Komplementarność z funduszem rozwoju wsi i rybołówstwa  Przepisy wykonawcze  Opis systemów ilościowych i jakościowych - monitorowanie  Informacje o instytucji odbierającej  Duże projekty  Ponad 50 mln euro  Harmonogram realizacji  Analiza  Plan finansowy  Decyzja komisji  Produkt - wydajesz posiłek - efekt: jest najedzony  Oddziaływanie: podnoszą się wyniki ogólne  Instrumenty inżynierii finansowej  Fundusze gwarancyjne: pożyczkowe  Ocena (ewaluacja)  Przed, w trakcie i po (ex ante, ex going, ex pose)  Zwykle dość płytka  Państwa członkowskie zapewniają zasoby konieczne do zbierania i monitorowania informacji w celu ewakuacji  Koleś przed egzaminem poda zagadnienia. WKŁAD FUNDUSZY:
 Ile kto dopłaca ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz