Uniwersytet Warszawski - strona 115

Sokrates

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1834

Sokrates Sokrates   (469-399 p.n.e.), filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są   Dialogi   jego ucznia   Platona   oraz pisma Ksenofonta . W etyce , która stanowiła główną dziedzinę jego zainteresowań (nie prowadził w og...

Stoicy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

Stoicy - metafizyka i etyka Stoicyzm   to kierunek   filozoficzny   zapoczątkowany w   III wieku przed narodzeniem Chrystusa   w   Atenach   przez   Zenona z Kition , doprowadzony do os...

Pytania na kolokwium - Metodologia europeistyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

„Metodologia europeistyki” Pytania na kolokwium - ćwiczenia Jaki jest przedmiot metody jakościowej? Przedstaw sposoby uzyskiwania danych w metodzie jakościowej. Jaka jest rola zmiennych zależnych, niezależnych, objaśniających w metodzie k...

Metodologia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2233

METODOLOGIA Etapy procesu badawczego: 1. Wstępne sformułowanie problemu - sformułowanie problemu naukowego, źródła problemu, forma pytania problemowego, cele zadań. 2. Uszczegółowienie problematyki badawczej (eksplikacja) - problemy szczegółowe, hipotezy. 3. Operacjonalizacja - wyrażenie pojęć i ...

Kaukaz Polnocny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

Kaukaz Północny Kaukaz Pół. Inaczej Przedkaukazie, to tereny na północ od gór Kaukaz należące do Rosji . Wielonarodowość na najbardziej charakterystyczna cecha tego obszaru. Przyczyna jest specyficzne polozenie geograf. Regionu, który przez stule...

Kodeks dobrych praktyk wydawców prasy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK WYDAWCÓW PRASY Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy to zbiór zasad stworzony dla świata medialnego przez Izbę Wydawców Prasy, który już od 1 marca 2006 wchodzi w życie. Kodeks podkreśla, że fundamentalne zasady prasy to niezależność, odpowiedzialność i wiarygodność. Kodeks...

Komisja Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994

KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UE ds. SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZENSTWA Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada...

Konsekwencje konfliktu: Tybet, Xinjiang

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

Konsekwencje konfliktu. Tybet: rysa na budowanym przez Pekin wizerunku „pokojowego wzrostu” Chin do roli globalnego mocarstwa budowa negatywnego obrazu Chin w świecie krytyka za łamanie praw człowieka chłodne traktowanie przez władze chińskie przywódców państw, którzy spotykają się oficjalnie ...

Metodyka pracy resocjalizacyjnej - wersja mini

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2765

1.Cechy wspólne jednostek niedostosowanych społecznie - niezgodność zachowań z wartościami i normami uznanymi społecznie - nieumiejętność i niemożność rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych - wykazywanie się postawami aspołecznymi i dyssocjalnymi - nie potrafią być obiektywne w o...

Atmosfera domu rodzinnego a przestępczość nieletnich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Temat: Atmosfera domu rodzinnego a przestępczość nieletnich. Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, stanowi podstawowe środowisko życia i wychowania młodego pokolenia. Jest naturalnym środowiskiem życia dzieci i młodzieży i jako takie działa na nie socjalizująco, stwarzając warunki sprzyjając...