Uniwersytet Warszawski - strona 114

Wyspiański Stanisław - Warszawianka, Lelewel, Noc listopadowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1561

STANISŁAW WYSPIAŃSKI - WARSZAWIANKA. LELEWEL. NOC LISTOPADAOWA WSTĘP - JAN NOWAKOWSKI I. POWSTANIE LISTOPADOWE W TWÓRCZOŚCI WYSPIAŃSKIEGO Daty narodzin utworów: - Warszawianka - „Paryż, 12 sierpnia 1893 - Kraków, 12 listopada 1898” - Lelewel - „Kraków, luty 1899” - Noc listopadowa - na progu 1...

Wyspiański Stanisław - Wesele

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1169

STANISŁAW WYSPIAŃSKI, WESELE (BN) oprac. Jan Nowakowski ZARYS BIOGRAFII TWÓRCY Stanisław Wyspiański urodził się 15 stycznia 1869 r. w Krakowie (ul. Krupnicza) jako syn rzeźbiarza Franciszka i Marii z Rogowskich. Matka zmarła, gdy miał 7 lat, ojciec był alkoholikiem. Stanisławem opiekowali się wujo...

Wyspiański Stanisław - Wyzwolenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

STANISŁAW WYSPIAŃSKI, WYZWOLENIE (BN) oprac. Aniela Łempicka NOWY TEATR WYZWOLENIA (BITWA O SZTUKĘ, SCENARIUSZ UTWORU) wyzwolenie Polski z niewoli politycznej zadanie ostateczne, walka o ideologię jest wcześniejsza naród musi się wcześniej wyzwolić ze stanu inercji woli i umysłu wyzwolenie naro...

Zapolska Gabriela - Moralność pani Dulskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 840

GABRIELA ZAPOLSKA, MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ Oprac. Tomasz Weiss, BN I/ 187 I. ŻYCIE ZAPOLSKIEJ Przypadało na okres, gdy ulegały procesowi deprecjacji stare konwenanse obyczajowe, sztywne normy współżycia. Zaczyna się walka starych z młodymi. Charakterystyczny dla epoki spór młodych z pokoleniem ...

Monizm.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1764

Monizm ( gr. mónos jedyny) - filozoficzny pogląd według wąskiej definicji uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną : materialną ( materializm , monizm materialistyczny ), duchową ( idealizm , monizm idealistyczny ) lub materialno-duchową (np. ...

Panteizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

PANTEIZM Panteizm to doktryna głosząca, że wszystko jest w Bogu , węższym znaczeniu doktryna wg. której Bóg jest utożsamiany ze światem . Była to doktryna stoików (dla których Bóg jest siłą witalną, immanentną wobec świata), Spinozy (jego słynna zasada "Deus sive Natura" utożsamia Boga ...

Parmenides

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

Parmenides - teoria bytu, stałość bytu Centralnym pojęciem parmenidejskiej refleksji jest  byt: po raz pierwszy w greckiej filozofii analizowany tak systematycznie i szczegółowo . Po pierwsze, Byt utożsamiany jest więc z Prawdą : tylko to, co...

Platon - nauka o ideach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1155

Platon - etyka Platon   (ok. 427-347 p.n.e), filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z   Sokratesem . Po jego śmierci odbył liczne podróże. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o wędrówce duszy, o uwięzieniu dus...

Pluralizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

Pluralizm 1) Stanowisko ontologiczne w myśl którego rzeczywistość składa się z bytów różnorakich , niesprowadzalnych do wspólnego mianownika; reprezentowane m.in. przez takich filozofów jak: Empedokles ,

Sceptycy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169

Sceptycy Sceptycy   ( łac.   sceptici   -   wątpiący ,   rozważający ) - I i II w. n.e. Główne zasady sceptycyzmu Sceptycy uważali wyznawanie postawy sceptycznej za warunek   szczęścia   - w tym sensie sceptycyzm jako kierunek filozoficzny skoncentrowany na etyce nie wyróżnia się spomiędzy innych...