Uniwersytet Warszawski - strona 116

Metody ochrony nieletnich przed przestępczością

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Czynniki sprzyjajace przestępczosci nieletnich: metody ochrony nieletnich przed przestępczosci W ostatnich latach nast±pił znaczny wzrost przestępczo¶ci zwi±zanej z demoralizacj± małoletnich. W obliczu zagrożenia bardzo ważn± kwesti± jest ochrona tej grupy wiekowej przed tego typu czynami. Prze...

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1267

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym Diagnostyka resocjalizacyjna - jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie. Diagnoza - to rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego je...

Diagnoza resocjalizacyjna w pracy nauczyciela

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1358

DIAGNOZA RESOCJALIZACYJNA W PRACY NAUCZYCIELA Diagnoza resocjalizacyjna to rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, jego opis, wyjaśnienia przyczynowe celem zaprojektowania oddziaływania profilaktycznego lub korekcyjnego. Przedmiotem diagnozy resocjalizacyjnej są wszelkie negaty...

Przestępczości nieletnich a realizacja systemów profilaktyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

„Geneza zjawisk dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemów profilaktyki wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie.” W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zjawisk patologii społecznej i różnych form dewiacji z udziałem młodzieży. Granica wiekowa sprawców czynów pr...

Wyobrażenie akutecznej resocjalizacji nieletnich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

JAK WYOBRAŻAM SOBIE SKUTECZNĄ RESOCJALIZACJĘ NIELETNICH. Fala agresji, przemocy, kradzieży i wszelkiego rodzaju zachowań przestępczych, która ogarnęła Polskę w latach dziewięćdziesiątych mijającego stulecia stawia nowe wyzwania przed systemem resocjalizacji. Coraz większa liczba nieletnich jest s...

Kara pozbawienia wolności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

Kara pozbawienia wolności Oddział 1 Cele wykonywania kary  Art. 67.  § 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku...

Kolokwium z pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1505

KOLOKWIUM Z PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ 1) Przedmiot i zakres oedal!ol!iki resocializacvinej Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej : Pedagogika resocjalizacyjna jest dyscypliną teoretyczną i praktyczną zajmującą się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, tj. tąkategońą osób, ...

Kuratela sądowa - historia, charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2002

Kuratela sądowa - historia powstania i charakterystyka pracy współczesnych kuratorów http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/pedagogika/23820-kuratela_s%C4%85dowa_historia_powstania_i_charakterystyka_pracy_wsp%C3%B3%C5%82czesnych_kurator%C3%B3w.htm l Historia kurateli sądoweja Poszukiwani...

Metodyka pracy resocjolizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1841

METODYKA PRACY RESOCJALIZACYJNEJ wyjaśnij pojęcie i zadania metodyki pracy resocjalizacyjnej, wyjaśnij pojęcie niedostosowania społecznego i wskaż jego najbardziej charakterystyczne przejawy, osobowość jednostek wykolejonych społecznie, zadania wychowania resocjalizacyjnego. mechanizmy resocj...

Metodyka wychowawnia resocjalizującego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2107

METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZUJACEGO METODYKA- oznacza zbiór zasad jakieś działalności, umożliwiających skuteczne i ekonomiczne Osiąganie danego celu. METODYKA WYCHOWANIA- zbiór zasad, zaleceń, w których zawarte są reguły, których przestrzeganie umożliwia efektywne, skuteczne i ekonomiczne osiąg...