Uniwersytet Warszawski - strona 117

Muzyka i taniec w oddziaływaniach resocjalizacyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 896

Muzyka i taniec w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. W życiu człowieka ogromną rolę odgrywa rytm , który nadaje mu określoną strukturę. Rytm dnia i nocy , rytm pór roku , rytm pracy serca , rytm oddychania . Rytm jest także ważnym elementem muzycznym , który w odróżnieniu od powyższych możemy ws...

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacj...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji . M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego...

Pedagogika resocjalizacyjna - istota i charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1638

Pedagogika resocjalizacyjna - istota i charakterystyka Pedagogika resocjalizacyjna WYCHOWANIE - proces celowego i świadomego kształtowania ludzkich zachowań, postaw, ról społecznych czy osobowości lub jej ważnych cech zgodnie z wcześniejszymi założeniami, ideami pedagogicznymi, wzorami, modelami ...

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1008

Jakie czynniki mają największy wpływ na proces socjalizacji. Czynniki procesu socjalizacji: - rodzina (trwały świat społeczny) zapewnia ona tożsamość społeczną, - szkoła (instytucja bezpośrednia odpowiedzialna za przekazanie jednostce informacji, umiejętności i wartości, które społeczeństwo uważa...

Podstawy prawne resocjalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

PRZYGOTOWAC Konwencje przeciwko torturom i europejska konwencja o zapobieganiu torturom. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Tekst jednolity z dnia 15.09.2000 r., weszła w życie 29.01.2001 r. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych Rozporządzenie Minist...

Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości. Rozmiary i skutki zjawiska. Niedostosowanie społeczne, nie będąc bynajmniej produktem naszych czasów (pojawiło się ono bowiem wraz z wystąpieniem pierwszych organizacji ludzkich ), należy do tych negatywnych zjawisk których obecność odczu...

Geografia polityczna - wykład 07.12.2010 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

07.12.2010 r. Kongres Berlinski - zamknięcie etapu kolonizacji, ostatni podział terytorium zależnych. 1915 - sąsiad Związke Południowej Afryki, zajmuje Nambie wykorzystując fakt że Niemcy zaangażowane są w wojnę. W przypadku terytoriów kolonialnych w prawie międzynarodowym obowiązuje zasada że te...

Geografia polityczna - wykład 16.11.2010 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Geografia Polityczna 16.11.2010 r. Mechanizm secesji - dwa przeciwstawne działania, dążenie państwa do integralności terytorialnej a z drugiej strony dążenie nowego państwa do samo istnienia. Upadek Państwa i jego powstanie są ze sobą ściśle połączone. Rozczłonkowanie i powstanie nowego państwa ...

Geografia polityczna - wykład 23.11.2010 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Geografia polityczna 23.11.2010 r. Uznanie jest funkcja wspomagającą w stosunkach międzynarodowych nowo powstałego państwa. Kiedy państwo zostaje przyjęte do ONZ wtedy nie ma wątpliwości do uznania państwa. Instytucja uznania rządu jest wykorzystywana w sytuacjach szczególnych, niezbyt często. Rz...

Relacje między kuratorem a nieletnim

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

Andrzej Świerczek Relacje między kuratorem a nieletnim - dylematy sprawowania nadzoru Działalność o charakterze resocjalizacyjnym ma miejsce w przypadku, w którym w sposób mniej lub bardziej zamierzony, świadomy i umyślny dążymy do poprawy zachowania się jednostki niedostosowanej społecznie. Rodz...