Uniwersytet w Białymstoku - strona 87

Organ właściwy do orzekania o odpowiedzialności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

. W jakim trybie i jaki organ jest właściwy do orzekania o odpowiedzialności płatnika lub inkasenta? Art. 26 - 32 op. TRYB  jeżeli organ w postępowaniu stwierdzi uchybienie obowiązków po stronie płatnika lub inkasenta oraz konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności majątkowej te podmioty to wy...

Orzekanie o nadpłacie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

. Tryb orzekania o nadpłacie (decyzje określające nadpłatę i stwierdzające nadpłatę, tzw. bezdecyzyjny zwrot nadpłaty). Art. 74-75 op. Ordynacja podatkowa przewiduje, iż zwrot nadpłaty może nastąpić w rezultacie określenia nadpłaty przez orga...

Podatek akcyzowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1400

. Podatek akcyzowy - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o podatku akcyzowym. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyz...

Podatek dochodowy od osób fizycznych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 735

11. Podatek dochodowy od osób fizycznych - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Personalny charakter podatku, zawsze dotyczy osoby. PODMIOT  podmiotami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne mieszkające na terytorium RP...

Podatek dochodowy od osób prawnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

. Podatek dochodowy od osób prawnych - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) - jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody...

Podatek leśny - omówienie - stawki

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

. Podatek leśny - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż dzia...

Podatek od czynności cywilnoprawnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 623

Podatek od czynności cywilnoprawnych - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o podatku od czynności cywilno prawnych. Podatek ten należy do dochodu budżetu gminy. Jest jednak realizowany przez naczeln...

Podatek od darowizn - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511

Podatek od spadków i darowizn - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten ma charakter majątkowy. Jego przedmiotem jest nabycie w określony sposób majątku. Wysokość p...

Podatek od gier - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

. Podatek od gier - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o grach hazardowych. Podatek od gier stanowi dochód budżetu państwa. PODMIOT PODATKU  podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi...

Podatek od nieruchomości - omówienie - Obowiązek podatkowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

. Podatek od nieruchomości - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych. PODMIOT PODATKU  podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: @ właścici...