organ właściwy do orzekania o odpowiedzialności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
organ właściwy do orzekania o odpowiedzialności - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

. W jakim trybie i jaki organ jest właściwy do orzekania o odpowiedzialności płatnika lub inkasenta?
Art. 26 - 32 op.
TRYB  jeżeli organ w postępowaniu stwierdzi uchybienie obowiązków po stronie płatnika lub inkasenta oraz konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności majątkowej te podmioty to wydaje wtedy decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku.
ORGAN WŁAŚCIWY DO ORZEKANIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI  właściwość organu podatkowego do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta wskazuje rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r., w sprawie właściwości organów podatkowych. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta ustala się, według:
@  miejsca zamieszkania płatnika lub inkasenta, jeżeli płatnik lub inkasent jest osobą fizyczną;
@  adresu siedziby płatnika lub inkasenta, jeżeli płatnik lub inkasent nie jest osobą fizyczną;
@  miejsca prowadzenia działalności przez płatnika lub inkasenta, jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany powyżej.
Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej notariuszy będących płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustala się według adresu siedziby kancelarii notarialnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz