Wykład - właściwości organów podatkowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - właściwości organów podatkowych - strona 1 Wykład - właściwości organów podatkowych - strona 2

Fragment notatki:

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH
Właściwość funkcjonalna - który z organów właściwy jest do załatwienia sprawy w pierwszej instancji, który zaś jest organem odwoławczym (drugiej instancji).
Właściwość rzeczowa - ustalenie, który z organów w danej instancji jest właściwy do wymierzenia i poboru określonego podatku oraz do załatwienia innych spraw.
Art. 16 ORD
Właściwość rzeczową organów podatkowych ustala się według przepisów określających zakres ich działania. Art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy o urzędach i izbach skarbowych
Do zakresu działania naczelników urzędów skarbowych należy ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych (...) z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów.
art. 14 ustawy o podatku akcyzowym
Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej. Właściwość miejscowa - który z równorzędnych organów podatkowych jest właściwy z uwagi na terytorialny zakres jego działania
art. 17 §1 ORD
Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.
→ szczególnie istotna właściwość miejscowa, gdy podatek jest płacony wójtowi (np. podatek od środków transportowych) → oznacza to, że w stosunku do jednostki której wpłaciliśmy mamy nieuzasadnioną nadpłatę, a w jednostce, której powinniśmy wpłacić mamy oprocentowaną zaległość
→ gdy zapłacimy niewłaściwemu US, to bez większego znaczenia, bo wszystko trafia do Skarbu Państwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz