Uniwersytet w Białymstoku - strona 86

Karta płatnicza - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

. W jakich sytuacjach podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i zobowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą uiszczać podatki w innej formie niż bezgotówkowej? ...

Klasyfikacja podatków - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

4.Klasyfikacje podatków. Kryteria klasyfikacji podatków: @ Kryterium przedmiotu opodatkowania: dochodowe (od dochodu; nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania), majątkowe (obciążają samo władanie majątkiem, np.p.od nieruchomości), od wydatków (konsumpcyjne; obciążają dochód podmiotów, które ...

Konstrukcja wewnętrzna podatku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

2.Konstrukcja wewnętrzna podatku. PODMIOT PODATKU  podmiot zobowiązany do zapłaty podatku (podatnik; str. bierna); podatnikiem jest podmiot, na którym spoczywa określony ustawą obowiązek podatkowy. PRZEDMIOT PODATKU  stan faktyczny ...

Korekta deklaracji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

. W jaki sposób dokonuje się korekty deklaracji? Art. 81b op. Korektę deklaracji dokonuje się przez złożenie korygującej deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty. Korekta - aby wywoływać skutki prawne - nie może być dokonana podczas trwania postępowania podatkowego lub

Przedłużenie terminu płatności podatku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

. Kto, w jakim trybie i w jakich przypadkach może przedłużyć termin płatności podatku? Art. 50 op. Przedłużanie terminów polega na przesunięciu daty realizacji określonej czynności. Uprawnionym do tego jest minister do spraw finansów publicznych. Może on w drodze rozporządzenia przedłużać terminy ...

Metody i środki eliminacji podwójnego opodatkowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1407

. Metody i środki eliminacji podwójnego opodatkowania. Do środków unikania podwójnego opodatkowania należą: @ środki jednostronne (unilateralne)  znajdują się w przepisach wewnętrznych państw; państwo jednostronnie rezygnuje z przysługujących mu roszczeń podatkowych w stosunku do podmiotu objęteg...

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Art. 17 ustawy i podatkach i opłatach lokalnych. OPŁATY: %%% OPŁATA MIEJSCOWA Opłata miejscowa jest pobierana za każdy dzień pobytu w takich miejscowości...

Opłata prolongacyjna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

W jakich przypadkach uiszcza się opłatę prolongacyjną? Art. 57 op. Opłatę prolongacyjną uiszcza się w wypadku wydania przez organ podatkowy decyzji w przedmiocie odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowy...

Opłata skarbowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

. Opłata skarbowa - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Ustawa o opłacie skarbowej. Opłata ta ma charakter podatkowy. Nie wiąże się bowiem z nią żadne świadczenie wzajemne. Ponad to często brak związku między wysokością opłaty...

Opłata targowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Opłata targowa - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne. Art. 15, 16 ustawy i podatkach i opłatach lokalnych. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawne...