Uniwersytet w Białymstoku - strona 69

Historia władzy w Europie - Państwo

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

PAŃSTWO, JEGO ISTOTA I FUNKCJE. Państwo (wg Antoniego Peretiatkowicza, polskiego konstytucjonalisty) trwały związek ludzi stale osiadłych na pewnej przestrzeni, pod władzą najwyższą. Państwo (wg M. Wąsowicza) można traktować jako formę zorganizowania się społeczeństwa. Każda organizacja zakłada is...

Historia władzy w Europie - konstytucje-umowa społeczna

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

PIERWSZE KONSTYTUCJE PISANE ODZWIERCIEDLENIEM TEORII UMOWY SPOŁECZNEJ (AMERYKAŃSKA, POLSKA, FRANCUSKA). ISTOTA I POJĘCIE KONSTYTUCJI termin konstytucja wywodzi się z łac. „Constitutio” oznacza urządzanie, ustanawianie. Termin ten miał na przestrzeni wieków różne znaczenie średniowiecze- określenie ...

Historia władzy w Europie - Rozwój prawa wyborczego

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

ROZWÓJ PRAWA WYBORCZEGO W XIX I XX W. - walka o rozszerzenie praw wyborczych i dopuszczenie klas niższych do udziału w polityce - dążono do cztero bądź pięcioprzymiotnikowych wyborów (powszechne, równe, proporcjonalne, bezpośrednie, tajne) - walka z cenzusami (majątkowymi, wieki, domicylu - zależy...

Historia władzy w Europie - System instytucji władzy

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

SYSTEM INSTYTUCJI WŁADZY W RZECZPOSPOLITEJ XVI - XVIII W. Instytucje polityczne państwa szlacheckiego przez które szlachta sprawowała władzę. Nie były czymś narzuconym, kształtowały się przez kilka wieków, w XVIII wieku przyjęły stałą formę. I rzadko zbierające się ogólnokrajowe zjazdy rycerskie- ...

Historia władzy w Europie - System wartości szlachty

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

SYSTEM WARTOŚCI SZLACHTY POLSKIEJ W XVI W. Sarmatyzm to ideologia szlachecka Stanowi podstawę polskiej obyczajowości, religijności, polityki. Zaczyna się w XV wieku. Szlachta polska w dobie swej świetności poszukiwała swych korzeni - znalazła je w...

Historia władzy w Europie - Księstwo Warsyawskie

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

USTRÓJ I SYSTEM WŁADZY KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO. Księstwo Warszawskie istniało w latach 1807-1815, podporządkowane było napoleońskiej Francji, chociaż formalnie mówiło o niepodległości. -Ustrój państwa regulowała Konstytucja z 22 lipca 1807 roku, nadana w Dreźnie przez Napoleona. Dokument składał si...

Historia władzy w Europie - ustrój Republiki Francji

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 364

ZAŁOŻENIE USTROJU III REPUBLIKI FRANCJI - KONSTYTUCJA I PRAKTYKA. 28 stycznia 1871 r. zakończyła się wojna pomiędzy Francją a Niemcami. Konflikt trwający rok został rozstrzygnięty na korzyść państwa niemieckiego. Francja musiała przyjąć upokarzające warunki pokojowe.   O nowym ustroju państwa franc...

Historia Władzy w Europie - Zjawisko władzy

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

ZJAWISKO WŁADZY, WŁADZA POLITYCZNA I PAŃSTWOWA Władza - (w ujęciu socjologicznym) stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały I uprawniony zmuszać drugą ze stron do określonego postępowan...

Historia władzy w Europie - deklaracja niepodległości

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

IDEE PRZEWODNIE AMERYKAŃSKIEJ DEKLARACJI NIEPODLEGŁOŚCI I FRANCUSKIEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA. Deklaracja Niepodległości Uchwalona przez II Kongres Kontynentalny 4 lipca 1776 r. Ma ona podwójny charakter: - stanowi pocz...