Uniwersytet w Białymstoku - strona 68

Historia władzy w Europie - 3 system władzy

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

KONSTYTUCJA 3 - GO MAJA - SYSTEM WŁADZY. System władzy w konstytucji: -władza wykonawcza w rękach króla i Straży Praw, czyli pięciu ministerstwom (policji-w sprawach miast, pieczęci-do spraw wewnętrznych, wojny, skarbu, spraw zagranicznyc) oraz ...

Historia władzy w Europie - Konstytucja 3

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

KONSTYTUCJA 3 - GO MAJA - JEJ ISTOTA, ZASADY USTROJOWE. Została opracowana przez Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Ignacego Potockiego w wielkiej tajemnicy. Projekt aktu został podłożony podczas przerwy wielkanocnej, przez ...

Historia władzy w Europie - Kryzys Rzeczypospolitej

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2163

KRYZYS RZECZYPOSPOLITEJ I REFORMY LAT 1764 - 1775. Kryzys Rzeczpospolitej Rzeczpospolita zaczęła upadać już wiele lat przed XVIII w. kiedy zmarł Zygmunt August. Ostatni król z dynastii Jagiellonów. W XVIII wieku największe straty dla Polski, przyniosły rządy dynastii saskich Wettinów. Unia personal...

Historia władzy w Europie - Kształtowanie się parlamentaryzmu

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2163

KSZTAŁTOWANIE SIĘ SYSTEMU PARLAMENTARNO - GABINETOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII. Przejmowanie pełni władzy wykonawczej przez rząd Od czasów średniowiecza władza wykonawcza należała do króla→ jedyny uprawniony do podejmowania decyzji; wadca wykonywał ją z pomocą urzędników dworskich (pełnili funkcje dorad...

Historia władzy w Europie - Monarchia absolutna

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1309

MONARCHIA ABSOLUTNA - JEJ CECHY ISTOTNE, RODZAJE. Monarchia absolutna to: skrajny rodzaj monarchii, w której wszystkie dziedziny sprawowania władzy skupione są w ręku monarchy; jest monarchią nieograniczoną, ani przez stany, ani przez p...

Historia władzy w Europie - Monarchia ograniczona

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

MONARCHIA OGRANICZONA (POSTABSOLUTNA) - ISTOTA, SYSTEM WŁADZY. Istota: Konstytucjonalizm pierwszej połowy XIX w. związał się z monarchią ograniczoną. Teoretycznie w monarchii takiej nadal obowiązywała zasada pełnej władzy monarchy. Zmien...

Historia władzy w Europie - Monarchia stanowa

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

MONARCHIA STANOWA - ISTOTA, ZASADY SPRAWOWANIA WŁADZY. Monarcha Stanowa. Stany nie były przez prawo zamknięte (byłyby wówczas kastami), ale stanowiły wielkie struktury społeczne przez prawo zdefiniowane i wyposaŜonedziedzicznie w zespół pr...

Historia władzy w Europie - Nurty ustrojowe w XX wieku

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

NURTY USTROJOWE W XX W. „XX wiek… trzy światy”       kapitalistyczny „pierwszy świat”-     w 1983 r. kraje te wytworzyły 63% światowego PKB, a liczba ich mieszkańców stanowiła 15% populacji świata;       komunistyczny „drugi świat”-     w 1983 r. kraje te wytworzyły 19% światowego PKB, a liczb...

Historia władzy w Europie - Państwo autorytarne

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

PAŃSTWO AUTORYTARNE - CECHY I SYSTEM WŁADZY. (rządy: obecnie - Saddama Husajna w Iraku kiedyś - gen. Franco w Hiszpanii, prezydenta Perona w Argentynie, gen.Pinocheta w Chile) System władzy: władza sprawowana przez jednostkę lub nieliczną ...

Historia władzy w Europie - Panstwo liberalne

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1498

PAŃSTWO LIBERALNE (LIBERALNO - DEMOKRATYCZNE) XVII - XIX W. Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelsk...