Historia władzy w Europie - konstytucje-umowa społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Historia władzy w Europie - konstytucje-umowa społeczna - strona 1

Fragment notatki:

PIERWSZE KONSTYTUCJE PISANE ODZWIERCIEDLENIEM TEORII UMOWY SPOŁECZNEJ (AMERYKAŃSKA, POLSKA, FRANCUSKA).
ISTOTA I POJĘCIE KONSTYTUCJI termin konstytucja wywodzi się z łac. „Constitutio” oznacza urządzanie, ustanawianie. Termin ten miał na przestrzeni wieków różne znaczenie średniowiecze- określenie reguł życia zakonnego XVI w. Posługiwano się dla oznaczenia praw funkcjonalnych państwa XVIII w. Oznaczenie faktycznego ustroju państwa oraz podstawowych zasad prawnych ustroju politycznego W Polsce terminem tym określano uchwały sejmu od XVIII w. Zaczęto używać pojęcia Konstytucja dla aktu określającego podst. Państwa GENEZA KONSTYTUCJI szkoła prawa naturalnego- zakładała ona że podstawowe prawa jednostki powinny być zawarte w jednym akcie by przypominać rządzącym o ograniczeniach. Teoria Umowy Społecznej- zgodnie z tą teorią władza państwa jest późniejsza w stosunku do społeczeństwa ludzkiego które początkowo żyło wolne i równe bez władzy opartej na przymusie państwowym. Rozwój stosunków społecznych wyrodził potrzebę wyłonienia grupy rządzącej w celu zarządzania sprawami społeczności. Władza panującego, czy grupy rządzących nie pochodzi od boga lecz od  społeczeństwa które ma prawo wystąpić przeciwko nim gdy ci nie dotrzymują warunków umowy. W wyniku tego typu odstąpienia ( rewolucji ) winno wystąpić odnowienie umowy społecznej nowoczesną postacią tego typu umowy powinna stać się konstytucja. Teoria podziału władzy-  Wolność jednostki może być zagwarantowana jedynie tam gdzie władza jest podzielona i organy państwa wzajemnie hamują się. Idea ta wymagała potwierdzenia w dokumencie pisanym.
Umowa społeczna, teoria prawno-polityczna występująca w doktrynach prawa natury, wg której powstanie społeczeństwa i państwa nastąpiło w wyniku łączenia się jednostek - żyjących poprzednio w "naturalnej" wolności - w drodze porozumienia się (umowy). Wg Rousseau demokratyczna umowa społeczna polega na połączeniu woli jednostek w tzw. "wolę powszechną”, suwerenną, absolutną, nieomylną. Ideologia suwerenności ludu, zawarta w jego koncepcji, uzasadniała walkę z monarchią feudalną - szczególnie w latach rewolucji francuskiej (1789-1799) i amerykańskiej (1775-1783). Współcześnie znaczenie teorii umowy społecznej zmalało i nie jest ona szerzej rozpowszechniana.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz