Uniwersytet w Białymstoku - strona 70

Prawo europejskie I - obowiązywanie prawa UE

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

28.02.2013 C) zakres czasowy stosowania prawa Unii Europejskiej  prawo UE obowiązuje na czas nieokreślony  Traktaty unijne były przyjmowane na czas nieokreślony  Jeden wyjątek (historyczny) - traktat o europejskiej wspólnocie węgla i stali - był przyjęty na 50 lat. 1952-2002. Jego postanowienia...

Prawo europejskie I - status prawny instytucji unijnych

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

07.03.2013 STATUS PRAWNY INSTYTUCJI UNIJNYCH:  Organy główne  Organy wewnętrzne  Organy pomocnicze  Inne organy Organ głównym musi spełniać następujące przesłanki;  Jego status prawny musi być określony w traktatach  Musi być skompletowany na podstawie wyborów lub mianowania przez państwa c...

Prawo europejskie II - Akty pochodne wtórne

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

AKTY POCHODNE WTÓRNE ustawodawcze/prawodawcze/prawotwórcze dyrektywy, rozporządzenia, decyzje procedury: zwykła 90% aktów domniemanie procedury zwykłej inicjatywa - KE na zasadzie wyłączności projekt trafia do RUE i PE (badają i pracują nad tym; wewnętrzny proces decyzyjny); musi być zgoda R...

Prawo europejskie II - Metody prawne rozwoju integracji

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

METODY PRAWNE ROZWOJU INTEGRACJI PRAWNEJ substytucyjna zastępujemy prawo krajowe prawem unijnym instrument prawny: rozporządzenie UE przed Lizboną obowiązywała zasada „no return”, ale Lizbona zezwala na to, by RUE jednomyślnie postanowiła, że jakieś kwestie regulowane przez UE będą regulowane pr...

Prawo europejskie I - Metody prawne rozwoju integracji prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

METODY PRAWNE ROZWOJU INTEGRACJI PRAWNEJ substytucyjna zastępujemy prawo krajowe prawem unijnym instrument prawny: rozporządzenie UE przed Lizboną obowiązywała zasada „no return”, ale Lizbona zezwala na to, by RUE jednomyślnie postanowiła, że jakieś kwestie regulowane przez UE będą regulowane pr...

Prawo europejskie I - dyrektywy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

21.03.2013 C.d. Dyrektywy - wydaje je Rada Unii i Parlament, delegowane wydaje KE, a wykonawcze wydaje też KE. Są kierowane do wszystkich państw, czasem do niektórych państw członkowskich, rzadko do jednego państwa członkowskiego. Dyrektywa obowiązuje co do celu i rezultatu. Trzeba zrealizować cel ...

Prawo europejskie I - podział kompetencji

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

 23.05.2013 zerówka! PISEMNA - 3 pytania z których trzeba będzie wybrać dwa PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY UNIĄ A PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI W każdej fazie integracji europejskiej, był określony przez traktaty podział kompetencji między unią a państwami CZŁONKOWSKIMI.  PO TRAKTACIE LIZBOŃSKIM (obowiązu...

Prawo europejskie I - Prawne formy integracji

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

PRAWNE FORMY (METODY) INTEGRACJI Integracja prawna - przechodzenie od prawa państwowego (krajowego) do unijnego  Metoda substytucyjna - polega na tym, że prawo krajowe zastępuje się razem unijnym. Instrumentem prawnym tej metody jest traktat i rozporządzenie. Traktat - jeśli wszystkie państwa się...

Prawo europejskie I - traktaty

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

14.03.2013 JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI  Zrównanie kadencji KE i PE  Trzy typy głosowania: kwalifikowana większość, większość, jednomyslność  Opisuje drogę do Wspólnego Rynku  Doprowadził do powstania Sądu Pierwszej Isntancji TRAKTAT Z MAASTRICHT  TFUE  TUE  Wprowadził instytucję UE, oparł ją ...

Prawo europejskie I - tworzenie prawa UE

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

04.04.2013 TWORZENIE PRAWA USTAWODAWCZEGO, WYKONAWCZEGO I DELEGOWANEGO      PRAWO USTAWODAWCZE   Prawo ustawodawcze jest nadrzędne. Inicjator zależy od procedury. 1) Procedura zwykła (ok. 70% prawa) - inicjatywę prawodawczą ma KE - kierowana równoległe do PE i RUE - wymieniają między sobą opinie ...