Uniwersytet w Białymstoku - strona 67

Międzynaroodwe stosunki polityczne - USA wobec Azji Wschodniej

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

POLITYKA USA WOBEC AZJI WSCHODNIEJ. W okresie zimnej wojny Azja Wschodnia była jednym z ważniejszych obszarów USA z ZSRR. Realizowano strategię powstrzymywania wobec Chin, Japonii i półwyspu Koreańskiego. CHINY. USA po zwycięstwie Mao Zedonga w 1949 roku uznały CHRL jako część bloku komunistyczne...

Miedzynarodowe stosunki polityczne - status i role międzynarodowe

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Temat 1. Status i role międzynarodowe państw oraz innych uczestników SM Stosunki międzynarodowe jako dziedzina stosunków społecznych; prymat MSP Uczestnicy stosunków międzynarodowych Państwo jako główny uczestnik stosunków międzynarodowych (atrybuty państwa, rodzaje państw,

Historia władzy w europie - istota

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

ISTOTA TZW. WŁADZY PODZIELONEJ (ROZPROSZONEJ) W SYSTEMIE FEUDALNYM. Od dawna władcy i moŜni państw barbarzyńskich pozyskiwali sobie służby (głównie wojskowe) biorąc na swe utrzymanie grupy podopiecznych. Zwano ich wasalami (vassi, vasalli), ich patron określany był mianem seniora. Rodziło to silne z...

Historia władzy w Europie - Alternatywny model ustrojowy

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

ALTERNATYWNY MODEL USTROJOWY - UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ W POLSCE. W średniowieczu reprezentacją możnowładztwa oraz rycerstwa były wiece dzielnicowe zwoływane przez księcia lub jego możnych współpracowników. Wiec działał według zasady, iż decyzje, które dotyczą wszystkich mus...

Historia władzy w Europie - Angielskie prawo konstytucyjne

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 287

ANGIELSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE (KONSTYTUCJA ANGIELSKA). Anglia nie posiada konstytucji w sensie formalnym. Funkcjonowanie jej instytucji reguluje wiele ustaw uchwalonych w ciągu wieków. Kilka z tych ustaw traktowanych jest w sposób szczególny. Są to niektóre postanowienia Wielkiej Karty Wolności (1...

Historia władzy w Europie - Autonomia Galicji

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

AUTONOMIA GALICJI. Przyczyny nadania autonomii: Pośrednie: • Osłabienie monarchii austriackiej - przegrane wojny: z Francją i Piemontem (1859) i z Prusami (1866) • Ewoluujący rozpad Świętego Przymierza (Rosja + Prusy + Austria) - osłab...

Historia władzy w Europie - Demokracja szlachecka w Polsce

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1022

DEMOKRACJA SZLACHECKA I OLIGARCHIA MAGNACKA W POLSCE. Demokracja szlachecka to system polityczny Rzeczypospolitej, powstał w XV wieku, ale największy rozkwit osiągnął w XVI wieku. Przetrwał do wieku XVIII kiedy to Rosja, Prusy, Austri...

Historia Władzy w Europie - Formy państwowe w dziejach

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

FORMY PAŃSTWOWE W DZIEJACH (OD ANTYKU PO WSPÓŁCZESNOŚĆ). Formy państwowe: unitarne - wszystkie jednostki administracyjne są ściśle podporządkowane głównemu ośrodkowi władzy; jednorodny system prawodawczy, wykonawczy i sądowniczy; w państwach unitarnych scentralizowanych instytucje i organy regiona...