Uniwersytet w Białymstoku - strona 196

Prawo konstytucyjne ważne pojęcia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Krzysztof Prokop
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1071

Prawo konstytucyjne - termin ten po pierwsze oznacza pewną gałąź prawa, po drugie - dziedzinę wiedzy prawniczej. Gałąź prawa - zespół określonych norm prawnych. 1. Prawo konstytucyjne jako gałąź prawa. W znaczeniu węższym - oznacza zespół norm prawnych zawartych w akcie prawnym zwanym Konstytucją...

Okres po klęsce Troi - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Po klęsce Troi w wojnie z Grekami bohater trojański Eneasz przybył do Italii, osiadł w Lacjum pojął za żonę córkę miejscowego władcy Lawinię i założył miasto-państwo Lawinium, od imienia żony. Potomkowie Eneasza mieli ponoć panować na terenie miasta...

Pierwotne źródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Źródła prawa : Źródła prawa rzymskiego w znaczeniu przedmiotowym rozpatrujemy jako: Fontes iuris oriundi źr. powstania prawa - przejaw woli czynników prawotwórczych czyli decyzję czynników prawotwórczych ustawy, uchwały Plebsu, uchwały senatu, konstytucji cesarskich, edyktów

Następstwo prawne w prawie podatkowym- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

NASTĘPSTWO PRAWNE W PRAWIE PODATKOWYM W prawie podatkowym, zasada jest taka że zarówno prawa jak i obowiązki podatkowe czy w ogóle publicznoprawne są wyłączone z sukcesji a zatem gdy uzyskujemy w oparciu o decyzję podatkową albo wprost...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 378

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne, które osiągnęły jakikolwiek dochód. Każdy człowiek, który osiągnął jakiś dochód staje się płatnikiem pod. doch. od os. fiz. Musze powiadomić

Zasady podatkowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

8. Zasady podatkowe Zasady podatkowe - są to postulat doktryny skierowane do twórców systemu podatkowego, określający jak powinien być on zbudowany, aby optymalnie realizować swoje zadania. Możemy wyróżnić postulaty wynikające z nauki lub praktyki, jak też postulaty wynikające z przepisów prawa (po...

Tryby inicjowania procesu karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1554

Tryby inicjowania procesu karnego zasada legalizmu- sam uprawdopodobniony fakt popełnienia przestępstwa zobowiązuje właściwe organy do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego zasada oportunizmu- w myśl, której organy procesowe wszczynają i przeprowadzają postępowanie w zależności od swego ...

Zasada publiczno_ci i jej ograniczenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Zasada publiczności oraz jej ograniczenia Art. 355 KPK - rozprawa odbywa się jawnie, a ograniczanie jawności możliwe tylko ustawowo jawność wewnętrzna - odnosi się tylko do stron i osób z nimi współdziałających (ujmowane jako element zasady konradyktoryjności) jawność zewnętrzna odnosi się do ogó...

Definicje i geneza partii politycznych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2282

DEFINICJA I GENEZA PARTII POLITYCZNYCH Według definicji profesora Jamroza partia polityczna to organizacja społeczna będąca nośnikiem jakiejś ideologii, doktryny, kultury politycznej, działająca pod określoną nazwą i zmierzająca do zdob...

Demokracja deliberatywna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1659

DEMOKRACJA DELIBERATYWNA Demokracja deliberatywna jest to forma rządów, w której wolni i równi obywatele (oraz ich przedstawiciele) legitymizują decyzje w trakcie procesu polegającego na wzajemnym prezentowaniu racji, które są dla wszystkich do zaakceptowania i są powszechnie zrozumiałe. Dyskusja ...