Uniwersytet w Białymstoku - strona 195

Prawo pracy - przykładowy test 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

1. Kiedy zawiesza sie emeryture lub rente? odp. chyba b - wprzypadku przekroczenia progu 130 % przychodu 2. Kto moze wystapic oprzedluzenie renty szkoleniowej?odp. c starosta 3. Komu przyslugujeemerytura pomostowa?odp. b osobie urodzonej po 31.12.1948 r. 4. Dodatekpielegnacyjny przysluguje rencis...

Prawo pracy - przykładowy test 3

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

1. Za czas przestoju pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli: a) przestój nastąpił z winy pracodawcy b) przestój nastąpił z winy pracownika c) postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy obowiązującego u danego pracodawcy tak stanowią, d) pracownik winny spowodowania przestoju z...

Tryb naboru kandydatów do pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

34.Tryb naboru kandydatów do pracy Przewidziano w ustawie o I - służbie cywilnej - 24.08.2006 Każdy obywatel ma pr. do info. o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, nabór jest otwarty oraz konkurencyjny. Limit mianowań urzędników ...

Umowne podporządkowanie - wiadomości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

8.Umowne podporządkowanie- praca świadczona pod kierownictwem pracodawcy. Świadczy o nim niesamodzielne wykonywanie zleconych zadań pod względem ich przydziału i sposobu wykonania, podległość co do wykorzystania czasu pracy przeznaczonego na wykonanie pracy, konieczność ewidencjonowania czasu pracy...

Wybór, powołanie, mianowanie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

42.Czym charakteryzuje się wybór/powołanie/mianowanie WYBÓR (art. 73 - 75 k.p.) - nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Ten sposób nawiązania stosunku pracy jest charakterystyczny w prawie samorządowym (...

Zakaz konkurencji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

16.Zakaz konkurencji Obowiązek ten powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy wynika z powinności pracownika dbałości o dobro pracodawcy(art. 100 §2 pkt 3). Źródłem obowiązku jest umowa o zakazie konkurencji zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, niezależnie...

Definicja i geneza partii politycznych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

11. Definicja i geneza partii politycznych. Istnieje wiele definicji partii politycznej, można powiedzieć, iż jest to typ takiej organizacji politycznej, która dąży do zdobycia władzy państwowej (W państwach demokratycznych trzeba dodać, że przy użyciu demokratycznych procedur wyborczych). E.E. Sc...

Wykład 1 - Komunikacja społeczna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Dorota Misiejuk
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WYKŁAD I Perspektywy komunikacji Dobek- Ostrowska Komunikacje - to założenia do akcji komunikowania się, np. dlaczego, kiedy, jak można podjąć określoną akcję, co powoduje komunikacje Komunikowanie się - to akcja, część gdzie dzieje się akcja, proces wypowiadania, ruch cia...

Komplet wykładów - Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anna Krajewska
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Metodologia badań społecznych Wykład I Źródła filozoficzne orientacji poznawczych w badaniach naukowych - ogólne założenia ontologiczne i epistemologiczne Działy filozofii: ontologia, epistemologia i aksjologia Źródła filozoficzne orientacji poznawczych w badaniach naukowych Działy filozofii wg...

Komplet wykładów - Pedeutologia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Andrzej Cichocki
 • Pedeutologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PEDEUTOLOGIA (W) A. Cichocki 14.10.13 Wykład 1 28.10.13 Wykład 2 NAUKA O NAUCZYCIELU I ZAWODZIENAUCZYCIELSKIM, JAKO ZBIOROWOŚĆ JAKO NAUKA - odwołuje się do ontologii badanego przedmiotu i z niej wyprowadza własną metodę badawczą. Metoda jes...