tryby inicjowania procesu karnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
tryby inicjowania procesu karnego - strona 1 tryby inicjowania procesu karnego - strona 2

Fragment notatki:

Tryby inicjowania procesu karnego
zasada legalizmu- sam uprawdopodobniony fakt popełnienia przestępstwa zobowiązuje właściwe organy do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego zasada oportunizmu- w myśl, której organy procesowe wszczynają i przeprowadzają postępowanie w zależności od swego uznania, czy wymaga tego interes społeczny np. oczywista niecelowość wszczynania postępowania, 2postacie:
oportunizm właściwy- odstąpienie od ścigania przestępstw z uwagi na interes społeczny bez względu na wagę przestępstwa
oportunizm niewłaściwy- odstępuje się od ścigania ze w zględu na małą wagę przestępstwa
sposoby inicjowania procesu
ściganie z oskarżenia publicznego ( z urzędu)
ściganie z oskarżenia prywatnego
Ad.A. ściganie z oskarżenia publicznego może przyjąć postać:
trybu bezwarunkowego
trybu warunkowego(trzeba spełnić ustawowe warunki), zależnego od:
od zezwolenia władzy
od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu
od wniesienia przez pokrzywdzonego, jako oskarżyciela subsydiarnego, aktu oskarżenia w sprawie o czyn ścigany z urzędu w razie powtórnej odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego przez prokuratora
Ad.B. ściganie z oskarżenia prywatnego następuje na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez pokrzywdzonego do sądu o przestępstwo ścigane w trybie prywatnoskargowym  Ściganie za zezwoleniem władzy
ustawodawca obdarzył pewne kategorie osób immunitetami procesowymi(formalnymi)
nie uchylają karalności popełnionego czynu jedynie zapewniają niedopuszczalność wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przeciwko sprawcy
przeważnie mają charakter względny- mogą być uchylone przez odpowiedni organ o uchylenie zwraca się oskarżyciel
brak zezwolenia jest ujemna przesłanką procesową z tego immunitetu korzystają: posłowie i senatorowie, sędziowie sądów powszechnych i wojskowych, SN, NSA, Trybunału Stanu, TK, Prokuratorzy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes NIK, Generalny Inspektor Danych Osobowych, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
może być również immunitet materialny, który dodatkowo uchyla karalność popełnionego czynu
 Ściganie przestępstw na wniosek określonej osoby, instytucji lub organu:
Ściganie na wniosek pokrzywdzonego
Ściganie niektórych przestępstw wojskowych na wniosek dowódcy Ad.1. Dwie formy uzależnienia ścigania od woli pokrzywdzonego:
Przestępstwa bezwzględnie wnioskowe

(…)

… przez oskarżyciela posiłkowego, uzależnione jest od następ. warunków:
sprawa dotyczy przestępstwa publicznoskargowego
postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego uprawomocniły się po wykorzystaniu przez pokrzywdzonego toku przewidzianych instancji
wniesienia przez pokrzywdzonego w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz