Definicje i geneza partii politycznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje i geneza partii politycznych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

DEFINICJA I GENEZA PARTII POLITYCZNYCH
Według definicji profesora Jamroza partia polityczna to organizacja społeczna będąca nośnikiem jakiejś ideologii, doktryny, kultury politycznej, działająca pod określoną nazwą i zmierzająca do zdobycia władzy w drodze swobodnej rywalizacji, oraz wykazująca zdolność do wykonywania władzy poprzez wystawianie kandydatów rywalizujących w wyborach oraz dysponowanie personelem politycznym do stanowisk publicznych.
Poszukując genezy współczesnych partii politycznych sięgnąć można do faktu, że w każdej społeczności istniały związki osób rywalizujących w walce o władzę, dostęp do decyzji lub dóbr społecznie ważnych.
Zgodnie z koncepcją Maxa Webera partie polityczne powstały w wyniku przekształcenia się arystokratycznych koterii w kluby polityczne i w końcu (w XIX w) w partie masowe.
1./ koterie arystokratyczne - były to ugrupowania oparte na rodach arystokratycznych. Charakterystyczny był dla nich brak ściśle określonych zasad działalności i organizacji. Celem takiej partii było zapewnienie wpływów dość wąskiej grupie osób powiązanych ze sobą na ogół rodzinnymi związkami. 2./ partie klubowe - to kolejny etap rozwoju partii. Charakterystyczną ich cechą było powstanie pewnych organizacyjnych elementów, zrodzenie się ideologii, łączącej członków danej partii klubowej. Mając określony program partia zaczęła dążyć do jego realizacji.. 3./partie masowe - ich rozwój związany jest z rozpowszechnieniem się prawa wyborczego. Charakterystyczne dla nich jest zrzeszanie coraz większej liczby członków oraz ich coraz większa formalizacja struktur organizacyjnych. Dopiero na etapie partii masowych uwidoczniły się i wzmocniły te cechy, które są charakterystyczne dla współczesnych partii.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz