Uniwersytet w Białymstoku - strona 146

Tryby zawierania konkordatu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

TRYB ZAWIERANIA KONKORDATU Zawarcie konkordatu , następuje przez zgodne oświadczenie woli stron , jakimi są: Stolica Apostolska i najwyższe organy władzy danego państwa, kompetentne do zawierania umów międzynarodowych. Konkordat powstaje w procesie negocjacji, w którym wyróżnia się dwa etapy: pier...

Wakat w Stolicy Apostolskiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Wakat w Stolicy Apostolskiej W pierwszych wiekach wyboru na biskupa Rzymu dokonywali biskupi diecezji okalających miasto Rzym oraz prezbiterzy a następnie ten, który został wybrany o wyborze listem powiadamiał wszystkich. Odbywało się to na podstawie listu Klemensa do Koryntian tj. koniec I wieku a...

Wolność religijna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

WOLNOŚĆ RELIGIJNA Istotą wolności religijnej jest przyrodzona, naturalna zdolność człowieka nie tylko do poznania prawdy obiektywnej, ale także do poznania sensu życia- „ Religia jest tym co każdy robi ze swoją samotnością”. Istotą wolno...

Zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności sumienia i religii - omówien...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2352

Zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności sumienia i religii Objęty nią jest każdy człowiek (art. 53), w zakresie wychowania rodzice, zgodnie ze swoimi przekonaniami, oraz dzieci w zakresie korzystania z wychowania i nauczania moralnego i religijnego, istniejący legalnie kościół lub inny związek wy...

Zasady konkordatu i klauzule - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

ZASADY NASTĘPSTW RATYFIKACJI KONKORDATU Z chwilą dopełnienia aktu uroczystej wymiany not ratyfikacyjnych dotyczących zawarcia konkordatu w płaszczyźnie prawa międzynarodowego powstały zobowiązania wynikające z zasad pacta sunt servanda...

Zgoda małżeńska i wady - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

ZGODA MAŁŻEŃSKA I WADY W ZGODZIE MAŁŻEŃSKIEJ. Tak w prawie państwowym jak i w prawie kanonicznym prawodawca akcentuje konieczność wyrażenia zgody na małżeństwo. W prawie państwowym mówi się: Jeśli kobieta i mężczyzna obecni jednocześnie wyrażą zgodę na. W prawie kanonicznym powiada się, że małżeńst...

Związek wyznaniowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1190

Związek wyznaniowy, organizacja religijna - wspólnota powołana dla celów kultu religijnego, propagowania i nauczania określonej tradycji religijnej. Socjologowie religii dzielązwiązki wyznaniowe na: kościoły, denominacje, sekty i kulty (w sensie ścisłym).Nazwy te mają także inne znaczenia: np. Kości...

Administracja publiczna od 1926 do 1939r. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 658

Administracja Publiczna Struktura administruj publicznej Organizacja administracji publicznej Aparat administracji publicznej tworzył zróżnicowany system organów, opierająć się na kryterium zasięgu terytorialnego, wyróżniano administrację centralną i terytorialną. Administracja centralna wykonywa...

Insurekcja narodowa w Rzeczpospolite szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Insurekcja Narodowa Przygotowanie Przygotowaniami do powstania zajmowała się grupa patriotów, która musiała opuścić Polskę. Na wodza o funkcjach i władzy dyktatora powołano Tadeusza Kościuszkę Plany powstania powstały przede wszystkim w konspiracyjnym ruchu Warszawy. Powstanie miało się rozpocząć ...

Insurekcja narodowa w Rzeczpospolitej szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Insurekcja Narodowa Przygotowanie Przygotowaniami do powstania zajmowała się grupa patriotów, która musiała opuścić Polskę. Na wodza o funkcjach i władzy dyktatora powołano Tadeusza Kościuszkę Plany powstania powstały przede wszystkim w konspiracyjnym ruchu Warszawy. Powstanie miało się rozpocząć ...