Uniwersytet Szczeciński - strona 58

Rzeczy-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

RZECZY Cechy rzeczy: ma charakter materialny, jest wyodrębniona z przyrody. Rzeczy dzielimy na: ruchome ( mogą zmienić miejsce) oraz nieruchomości (trwale związane z danym miejscem). Wśród nieruchomości wyodrębniamy: grunty (rolne i nie rolne), budynki oraz części budynków. Rzeczami nie są tkank...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Zdolność prawna- możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków; człowiek posiada ją od momentu urodzenia do śmierci Zdolność do czynności prawnych- zdolność do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania obowiązków 0- 13- brak zdolności do czynno...

Estymacja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176

Estymacja to dział wnioskowania statystycznego będący zbiorem metod pozwalających na uogólnianie wyników badania próby losowej na nieznaną postać i parametry rozkładu zmiennej losowej całej populacji oraz szacowanie błędów wynika...

Cykl organizacyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Maria Christowa- Dobrowolska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2212

CYKL ORGANIZACYJNY - podlega mu wszystko, co robimy. Jest on indywidualny. Cykle mogą być zorganizowane lub niezorganizowane. Cykle decyzyjne bardziej przemyślane są efektywniejsze. Cykl organizacyjny Filozofia sprawnego działania Abecadło praktyczności Cykl organizacyjny jest odpowiedzią na okre...

Ekspresja niewerbalna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Maria Christowa- Dobrowolska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

4 RÓŻNE RODZAJE EKSPRESJI NIEWERBALNEJ MIMIKA Twarz jest najbardziej ekspresywną częścią ciała, wyraża przede wszystkim uczucia i emocje. Niektóre części twarzy są bardziej ekspresyjne. Bardzo wymowne są okolice brwi oraz okolice ust. PROKSEMIKA Dostarcza informacji i o portretach interakcji na...

Komunikacja-opracowanie - Proces nadania komunikatów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Maria Christowa- Dobrowolska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

KOMUNIKACJA PIONOWA - informacja przechodzi przez poszczególne piony ?? KOMUNIKACJA POZIOMA - skraca czas przepływu informacji. -charakteryzują się kontrolą i koordynacją wzajemną pracowników w układzie szeregu dyskusji i akceptowania norm społecznych KOMUNIKACJA WERBALANA I NIEWERBALNA KOMUNIK...

Menadżer-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Maria Christowa- Dobrowolska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

ANALITYKA SYLWETKI MENADŻERA Przygotowanie do pełnienia roli menadżera: gotowość psychiczna, uzależniona od predyspozycji indywidualnych danej osoby gotowość formalna uzależniona od wymagań firmy Idealny menadżer powinien: jasno określać swoje wynagrodzenia być kreatywny, stanowczy, zdystanso...

Organizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Maria Christowa- Dobrowolska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

ORGANIZACJA- dwie lub więcej osób współpracujących w ramach określonej struktury stosunków, dążących do realizacji określonego celu lub celów. Organizacja powstaje by osiągnąć cel lub cele. Organizacje: -stałe (np. kościół katolicki -trwające krótko( kilka godzin np. w celu zorganizowania impre...

Składowe otoczeń-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Maria Christowa- Dobrowolska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

OTOCZENIE SKŁADOWE OTOCZEŃ Otoczenie ogólne - rozpatrujemy się go jako segment: ekonomiczny techniczny socjokulturowy prawno - polityczny międzynarodowy otoczenie celowe konkurenci klienci dostawcy regulatorzy zawiązki zawodowe właściciele sojusznicy strategiczni Ad1 OTOCZNIE OGÓLN...