Uniwersytet Szczeciński - strona 57

Różnice między ISO 9001 2000 a ISO 9001 2008-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Różnice między ISO 9001:2000 a ISO 9001:2008 01Zalecanie by wdrażać SZJ uwzględniając otoczenie biznesowe, zachodzące w nim zmiany oraz związane z nim ryzyko. Wyjaśnienie gdzie i dla kogo norma ma zastosowanie. Dodanie do kryteriów oceny przedsiębiorstwa, zdolności do spełnienia wymagań ustawowych...

Typy i rodzaje auditów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

Typy i rodzaje auditów Audit wewnętrzny Audit zewnętrzny Audit drugiej strony Audit trzeciej strony Audit pierwszej strony przeprowadzany jest przez auditorów wewnętrznych samego przedsiębiorstwa. Zmierza on do ustalenia czy systemy i procedury zapewniają konsekwentne doskonalenie wyrobów i usł...

Wybór modelu zapewnienia jakości-normy ISO 9001, 9002, 9003-opracowani...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

WYBÓR MODELU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI- NORMY ISO 9001, 9002, 9003 Wybór modelu zapewnienia jakości jest zależy od zakresu i charakteru działania danej jednostki gospodarczej. Można więc wyróżnić trzy modele: Model 1 zgodny z Normą ISO 9001 (PN-EN 29001) gdy zachodzi konieczność udokumentowania przez j...

Zasada „ciągłego doskonalenia”- Kaizen-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

Zasada „ciągłego doskonalenia”- Kaizen Jest ona rozwinięciem 5 punktu Deminga(ciągle należy szukać przyczyn powstających problemów, tak aby wszystkie elementy systemu produkcyjnego oraz związane z nimi działania stawały się coraz lepsze). Ogólnie każdy proces wykazuje dwojakiego rodzaju odchylenia ...

Zasady zarządzania jakością ZZJ-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Zasady zarządzania jakością ZZJ - określają stosunek przedsiębiorstwa i jego pracowników do ogólnie zrozumianych problemów jakości Do zadań zarządzania jakością ZZJ zalicza się : Zasady Deminga Zasada „ciągłego doskonalenia procesów” (Kaizena) Zasada „zera defektów” Zasada pracy zespołowej ZZJ...

Podstawowe układy odniesienia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Arkadiusz Tomczak
 • Geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302

Podstawowe układy odniesienia Reference System (układ odniesienia) - opisuje teoretycznie budowę systemu odniesienia, położenie i orientację podstawowych płaszczyzn i osi. Zawiera matematyczny i fizyczny model . Reference Frame - praktyczna realizacja układu odniesienia w postaci stacji odniesienia...

Osoby fizyczne i osoby prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 868

OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE Osoba fizyczna: - PESEL - imię i nazwisko - miejsce zamieszkania - płeć - wiek - stan rodzinny- pochodzenie, związanie małżeństwem - stan cywilny- akt urodzenia, akt małżeństwa Osoba prawna: - może mieć wpis d...

Podziały czynności prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

CZYNNOŚCI PRAWNE 1 podział (ze względu na ilość stron): - czynności jednostronne (testament, uznanie dziecka, udzielenie pełnomocnictwa) - umowy - uchwały 2 podział: - czynności konsensualne (konsensusy)- dochodzą do skutku przez sam...

Przedsiębiorstwo-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

PRZEDSIĘBIORSTWO Przedsiębiorstwo to zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo dotyczy wszystkich jego składników chyba, że co innego wynika z jej treści albo przepisów prawa. W skła...

Przedstawicielstwo-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

PRZEDSTAWICIELSTWO Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach jego umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Do 18 roku życia naszymi przedstawicielami są rodzice (przedstawiciel ustawowy). Przedstawicielstwo dzielimy na: ustawowe (rodzice, opiekun, kurator, o...