Uniwersytet Szczeciński - strona 33

Oznaczanie zasadowości wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2646

Zasadowość wód naturalnych i ściekówZasadowość wód naturalnych i ścieków oznacza ich zdolność do przyjmowania protonów, a tym samym do zobojętniania mocnych kwasów mineralnych wobec umownych wskaźników. W wodach naturalnych zasa...

Oznaczanie zawartości tlenu metodą instrumentalną

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

Oznaczenie zawartości tlenu metodą instrumentalną 1.Tlen rozpuszczony w wodzie jest składnikiem niezbędnym do życia organizmów wodnych i procesu samooczyszczania wód powierzchniowych. Procesy, które zachodzą przy udziale tlenu, noszą nazwę procesów aerobowych. Tlen występuje przede wszystkim w wo...

Źródła zanieczyszczeń środowiska - podział

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

Racjonalna gospodarka zasobami polega na oszczędnym i właściwym pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danego surowca poprzez Ograniczenie pozyskiwania do niezbędnego minimum, aby zachować zasoby dla przyszłych pokoleń Zastosowanie takich metod pozyskiwania, które wywołują minimalne zmiany...

Ochrona środowiska w Polsce

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

Początki działalności ochronnej w Polsce : Pierwsze formy prawne ochrony wybranych elementów środowiska w Polsce łączyć można z regaliami. DO najczęściej spotykanych należały regale łowiecki lub rybackie, a także górnicze i bartnicze Statut Kazimierza Wielkiego 1420r. - przepisy o karaniu za wyrą...

Ekotoksykologia w materiałach niebezpiecznych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Temat: Ekotoksykologia w oznaczaniu materiałów niebezpiecznych, Systemy zarządzania środowiskowego Transport: Powietrze: gazy spalinowe, aerozole, pyły Woda: wycieki paliwa, skażenie morza, odpady z usuwania lodu Gleba: osady kwasów, substancji chemicznych ze stacji przeładunkowych, produkty pal...

Fizyka - najważniejsze pojęcia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

I zasada dynamiki : Istnieje taki układ, zwany układem inercjalnym, w którym ciało, na które nie działa żadna siła lub działające siły równowarzą się, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem stałym prostoliniowym. II zasada dynamiki: Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona zewnętrzna (po...

Rezonans - definicja i opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

1. Obwód rezonansowy jest obwodem elektrycznym , składającym się z kondensatora i cewki . W obwodzie tym zachodzi rezonans prądów (w równoległym ) lub napięć (w szeregowym ). Rezonans następuje wtedy, gdy reaktancje cewki X L i kondensatora X...

Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości cieczy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Doświadczenie 1. Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa. Cel doświadczenia: wyznaczenie bezwzględnego współczynnika lepkości gliceryny. Przebieg doświadczenia: W doświadczeniu wykorzystano cylinder miarow...

Styl autokratyczny - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

STYL KIEROWANIA To względnie trwałe, w określonych sytuacjach kierowniczych, celowe zachowanie przełożonego w stosunku do podwładnych, mające na celu nakłonienie ich do określonych, pożądanych zachowań organizacyjnych. Styl kierowania jest drugim co do ważności, obok motywowania, składnikiem kier...