Uniwersytet Szczeciński - strona 32

Oznaczanie chlorków w wodzie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2009

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska. Laboratorium. SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Oznaczanie chlorków w wodzie Wstęp Chlorki - należą do anionów, które najczęściej występują w wodzie i ściekach. Mogą one pochodzić...

Oznaczanie fosforanów w wodzie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3234

„ Oznaczanie fosforanów w wodzie ” SPRAWOZDANIE Wstęp Fosfor ( P , gr. phosphoros - "niosący światło") to pierwiastek chemiczny , niemetal . Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31 P. W wodzie i alkoholu jest on prawie nierozpuszczalny, nieco rozpuszcza się w eterze, łatwo - w trójch...

Oznaczanie glinu w wodzie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2149

Oznaczanie glinu w wodzie. Wstęp 1.1 Glin jest pierwiastkiem o symbolu Al, należącym do grupy borowców. Liczba atomowa glinu wynosi 13, a masa 26,982. Natomiast czysty glin jest srebrzystobiałym, kowalnym i ciągliwym metalem. Pierwiastek ...

Oznaczanie kwasowosci wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1568

„ Oznaczanie kwasowości wody ” SPRAWOZDANIE Wstęp Kwasowość wód naturalnych i ścieków oznacza ich zdolność do uwalniania protonów, a w konsekwencji do zobojętniania dodawanych do nich mocnych zasad wobec umownych wskaźników. Charakter kwasowy nadają wodzie czynniki takie jak: rozpuszczony w wodz...

Oznaczanie mętności wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2219

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska. Laboratorium. SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Oznaczenie mętności wody 1. Wstęp. Mętność wody zgodnie z normą PN:EN ISO 7027;2003 jest to zmniejszenie przezroczystości wody spow...

Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673

„ Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej” SPRAWOZDANIE Wstęp Przewodność elektrolityczna roztworu wodnego (określana również mianem konduktancji) to zdolność wody do przepuszczania prądu elektrycznego. W wyniku rozpuszczania się soli w wodzie powstają jony dodatnie (kationy) i ujemne (a...

Oznaczanie przewodności właściwej wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska. Laboratorium. SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Temat: Oznaczanie przewodności właściwej wody Wstęp Przewodność elektrolityczna roztworu wodnego nazywana inaczej kond...

Oznaczanie twardości wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1477

Sprawozdanie Wstęp. Twardość wody - jest to właściwość, która wynika z obecności rozpuszczonych w niej związków wapnia i magnezu. Ze względu na ilość i jakość znajdujących się w wodzie jonów rozróżnia się twardość wody: przemijającą (węgl...

Oznaczanie wartości pH wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska. Laboratorium. SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Temat: Oznaczanie wartości pH wody Wstęp Woda chemicznie czysta jest słabym elektrolitem i dysocjuje w znakomitym stop...

Oznaczanie zapachu wody i ścieków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2142

„ Oznaczanie zapachu wody i ścieków ” SPRAWOZDANIE Wstęp Zapach - w najogólniejszym sensie cecha związków chemicznych i ich mieszanin, polegająca na pobudzaniu zmysłu węchu . W języku polskim zwykle przez zapach rozumie się woń przyjemną, aczkolwiek używa się tego słowa również w sensie każdej wo...