Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości cieczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości cieczy - strona 1 Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości cieczy - strona 2

Fragment notatki:


Doświadczenie 1.
Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa.
Cel doświadczenia: wyznaczenie bezwzględnego współczynnika lepkości gliceryny. Przebieg doświadczenia:
W doświadczeniu wykorzystano cylinder miarowy wypełniony gliceryną oraz kolorowe kulki wykonane z tworzywa sztucznego. Jako sprzęt pomiarowy wykorzystano wagę elektroniczną, stoper cyfrowy, śruba mikrometryczna oraz linijkę. Przeprowadzając doświadczenie, na cylindrze umieszczona dwa pierścienie stanowiące punkt rozpoczęcia i zakończenie dokonywania pomiarów. Dokonano również pomiarów masy pięciu kulek z każdego rodzaju, oraz obliczono na podstawie uzyskanego wyniku średnią masę każdej kulki. Dokonano również pomiarów średnicy kulek przy pomocy śruby mikrometrycznej.
Następnie kulki z tworzywa sztucznego były opuszczane w cylindrze w taki sposób, aby nie nadawać kulką prędkości początkowej nim te nie przekroczą powierzchni cieczy. Następnie dokonywano pomiarów czasu opadania kulki pomiędzy wyznaczonymi kulkami. Wyniki dokonanych pomiarów kulek, oraz obliczenie gęstości kulek wg wzoru:
d=m/V, V=4/3 pi R^3
ro= m/(4/3 pi R^3)
[tabela pomiarowa]
obliczanie bezwzględnego współczynnika lepkości gliceryny ze wzoru:
[wzór na lepkość]
[przykładowe obliczenie]
[tabele z wynikami]
Obliczenie błędu pomiarowego
wnioski:
Uzyskany wynik różni się znacznie od dokładnej wartości, którą odczytać można z tablic fizycznych (12110 (0 o C)-945(25 o C) [Pa*s]). Rozbieżność ta wynikła wg nas z niedokładnych pomiarów.
Niedokładność pomiarowa wynika z niedoskonałości ludzkich narządów zmysłów, przez co nie możliwe wręcz było dokonanie idealnie dokładnych pomiarów. Czynnik ludzki miał również wpływ na sam przebieg doświadczenia. Przykładem może być na przykład nie zachowanie ostrożności podczas upuszczania kul w cieczy. Jedna z kul została opuszczona z pewnej wysokości od powierzchni cieczy, przez co kuli nadano prędkość początkową a odczyt był błędny błędny. Pomiar trzeba było powtórzyć. Ponadto uważam, że niedokładne wykonanie kul miało również wpływ na pomiary. Kule barwy białej i czerwonej były stosunkowo dokładnie wykonane a szew na kuli był równy. Natomiast Kule barwy niebieskiej i pomarańczowej (zwłaszcza te drugiej) były widocznie gorszej jakości, co przejawiało się np. znacznymi nierównościami na szwach kul, powodujących znaczną rotację podczas opadania a w rezultacie rożnymi czasami opadania. Ponadto dostrzegliśmy, że w obrębie kul barwy pomarańczowej występuje znaczna różnica w gęstości poszczególnych kul, przez co nie możliwe było dokonanie pomiarów dających wymierne wyniki. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz