Uniwersytet Szczeciński - strona 34

Styl liberalny - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1624

Styl kierowania   - to sposób postępowania przełożonego w stosunku do podwładnych odzwierciedlający najczęściej jego cechy osobowościowe lub przekonania o skutecznym zarządzaniu personelem.   Czynniki, które mają wpływ na wybór stylu kierowania to, przede wszystkim: - cechy osobowości kierownika ...

Charakterystyka modeli rachunku kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1309

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Rachunek kosztów dla inżynierów. Ćwiczenia. Temat : Charakterystyka modeli rachunku kosztów. Rachunek kosztów j est to proces ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegając...

Definicja marketingu - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Definicja marketingu została opublikowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu po raz pierwszy w 1941r. Według niego jest to” prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”. W okresie powojennego boomu ekonom...

Koszty i pojęcia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Z ekonomicznego punktu widzenia kosztem jest wyrażone w pieniądzu celowe zużycie różnych czynników produkcji związane z normalną działalnością przedsiębiorstwa. Koszty charakteryzują się cechami: Są wyrażone w pieniądzu; Zostały poniesione w określonym celu; Wyrażają zużycie czynników produkcji; ...

Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

RACH KOSZTÓW CIĄGŁEGO DOSKONALENIA Kaizen jest kluczem do zrozumienia sukcesu rynkowego. Bezpośrednie tłumaczenie oznacza „ciągłe doskonalenie”. Słowo kaizen nie oznacza jakiejś wyodrębnionej oraz jednorodnej pod względem metody zarządzania ISTOTA KA...

Rozliczenie kosztów w czasie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

ROZLICZENIE KOSZTÓW W CZASIE Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług. PRZEDMIOT: koszty prowadzenia danej działalności gospodarczej PODMIOT: jednostka gospodarcza prowadzącą daną dz...

Idealne pomieszczenie do negocjacji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 686

Pomieszczenie do negocjacji idealnych: podstawowa zasada: OWAL dwa wyjścia, by każda ze stron miała swoje dwie symetryczne strony A,B,C- pomieszczenia niezbędne do negocjacji jeżeli stół jest prostokątem to jest prawie całkowita izolacja stron, a okrągły to negocjatorzy mogą zaglądać do swoi...

Psychologia - analizy, techniki, gry

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1001

ANALIZA TRANSAKCYJNA- nurt w psychologii i psychoterapii stworzony przez amerykańskiego psychologa i psychoterapeutę. Nurt, w którym użytkownik dostaje narzędzia do budowania rela...

Techniki negocjacji - klasyfikacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1897

„ TECHNIKI NEGOCJACYJNE” Etapy negocjacji: 1) przygotowanie do negocjacji 2) faza wstępna 3) negocjacja właściwa 4) zakończenie negocjacji *Przygotowanie do negocjacji: Etap I podjęcie tematu negocjacji Etap II pozyskanie informacji Etap III analiza BATNA(rozwiązania alternatywne, które moż...

Środki masowego przekazu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Środki masowego przekazu odgrywają fundamentalną role w nowoczesnym społeczeństwie. Środki masowego przekazu to: gazety, czasopisma, telewizja, radio, kino, nagrania wideo, płyty CD i inne- które docierają do szerokich rzesz odbiorców i wywierają znaczący wpływ na ich Zycie. Media nie tylko dosta...