Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 88

Szkolenie prawników w trybie specjalnym w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

Szkolenie prawników w trybie specjalnym w PRL W okresie, kiedy władza komunistyczna nie była jeszcze utrwalona nie widziano przeszkód by w wymiarze sprawiedliwości zatrudniano przedwojenną kadrę. Komuniści bardzo szybko przejęli kontrolę nad sądownictwem specjalnym, ale sądownictwo powszechne i pro...

Szkoła historyczna w prawoznawstwie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Szkoła historyczna w prawoznawstwie Na początki XIX w. w Niemczech toczyła się ogólnonarodowa dyskusja nt. kodyfikacji prawa cywilnego - zwłaszcza nad ujednoliceniem we wszystkich krajach niemieckich. W toku tej dyskusji w 1814 r. pojawiła się broszura „O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa ...

Szkoła humanitarna prawa karnego w XVIII w.-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1715

Szkoła humanitarna prawa karnego w XVIII w. Na ruch kodyfikacyjny Oświecenia wpływali przede wszystkim wielcy filozofowie epoki, walczący o humanitarną reformę ustawodawstwa kryminalnego. Reprezentowany przez nich kierunek zwano szkołą humanitarną. Program humanitarnej reformy ustawodawstwa dotycz...

Śledztwa i dochodzenia w Polsce Ludowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Śledztwa i dochodzenia w Polsce Ludowej: sędzia śledczy, prokurator, funkcjonariusz MBP Urząd śledczego został w wyniku reform prawa sądowego w latach 1949-1950 zniesiony, a jego uprawnienia przekazano prokuratorowi, przez co jego rola znacznie wzrosła. Faktycznie prokurator decydował o przebiegu d...

Mały kodeks karny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Tzw. mały kodeks karny Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa (tzw. mały kodeks karny) zastąpił wcześniej obowiązujące uregulowania prawne: kodeks karny z 1932 r. oraz Dekret o ochronie Państwa z 30 października 1944 r. Zmiany w pra...

Udział czynnika ludowego w wymiarze sprawiedliwości w PRL-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Udział czynnika ludowego w wymiarze sprawiedliwości w PRL Udział ławników w sądach przewidywało wiele aktów prawnych, w tym tzw. mały kodeks karny. Początkowo ławnicy sądzili w sądach wojskowych i specjalnych sądach karnych oraz postępowaniach doraźnych. Rozszerzanie udziału ławników nastąpiło w 19...

Upadek Rzymu i rzymskiej kultury prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Upadek Rzymu i rzymskiej kultury prawnej Prawo rzymskie wsparte było na nauce prawa. W starożytnym Rzymie nauka prawa stała na bardzo wysokim poziomie, toteż dokumenty prawne, jakie w tym okresie tworzono zawierały prawo konstruowane w oparciu o wiedzę, a więc w sposób przemyślany, rozumny. Okres ...

Ustrój sądów powszechnych do 1950-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

Ustrój sądów powszechnych do 1950 r. Komuniści obejmujący władzę w 1944 r., aby stworzyć pozory legalizmu, zdecydowali się zachować w zakresie sądownictwa zewnętrzne oznaki ciągłości prawnej. Utrzymano więc ustrój sądów powszechnych z okresu II RP. Podstawą ustroju sądów z okresu II RP było rozpor...

Ustrój sądów powszechnych po 1951-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Ustrój sądów powszechnych po 1951 r. Zasadnicza reorganizacja sądownictwa powszechnego nastąpiła ustawami z lipca 1950 r. Sądy przystosowano do podziału administracyjnego i utworzono: Sąd Najwyższy Sądy Wojewódzkie Sądy Powiatowe (od 1975 r...